Menu
Nieuws

Gestage toename aantal integraal duurzame stallen

In de varkens- en pluimveesectoren is de doelstelling van 6% integraal duurzame stallen in 2012 ruimschoots bereikt. Dit blijkt uit de vijfde monitoringsrapportage met peildatum 1 januari 2013.

false

false

false

false