Nieuws

Gestructureerd werken aan klauwproblemen loont

Modern dairy farm in Finland - HildaWeges via iStock
Bron foto: HildaWeges, Modern dairy farm in Finland (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    melkveehouderij, diergezondheid
  • Interessant voor
    melkveehouders, studenten
Bekijk de bronnen
Klauwproblemen zijn voor veehouders één van de belangrijkste redenen voor het afvoeren van koeien, naast melkproductie en vruchtbaarheid. Dat blijkt uit een enquête die werd afgenomen bij veehouders door Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Genoeg reden om dit goed te monitoren, behandelen en advies in te winnen. Gestructureerd werken aan klauwproblemen loont, volgens foktechnicus Pieter van Goor van CRV.

Klauwproblemen komen op bijna elke melkveehouderij voor. Een goede klauwgezondheid heeft positief effect op de koe en op een lange levensduur. Veel melkveehouders zien klauwproblemen echter als iets dat ‘erbij hoort’.

DigiKlauw

Kennis is er genoeg, maar daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt, vindt van Goor. Klauwverzorgers werken met het dataregistratiesysteem DigiKlauw. Hiermee worden klauwproblemen geregistreerd om inzicht te krijgen van de klauwgezondheidstatus van de veestapel op een bedrijf. Zo kan er ook gewerkt worden aan een oplossing.

Bewust werken aan klauwgezondheid

Vanaf de introductie van het dataregistratiesysteem zijn bij de deelnemende bedrijven minder klauwproblemen geconstateerd. Toch maakt Gerrit Hooijer, voormalig hoofd Herkauwergezondheidszorg aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en voorzitter van het Hoofcare Expertise Centrum, zich zorgen. Hij geeft aan dat veehouders die zich bezig houden met DigiKlauw bewust bezig zijn met klauwgezondheid en daardoor kunnen de uitkomsten een vertekend beeld geven. DigiKlauw toont volgens hem een onderschatting van de problemen rondom klauwgezondheid in Nederland. Hooijer: ‘’De ontwikkeling van de klauwgezondheid van de Nederlandse veestapel is reden tot zorg. Koeien met klauwproblemen kosten een veehouder niet alleen geld, ze hebben ook pijn. Als we daar niet serieus werk van maken, is dat niet alleen ongewenst voor de dieren, maar ook niet goed voor het imago van de sector.’’

Bronnen

(5)

Meer informatie

(2)