Nieuws

Getallen veehouderij digitaal beschikbaar

De Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) is voor onderwijsdoeleinden nu digitaal en gratis beschikbaar.

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat informatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.
Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven. Nieuw in deze uitgave is de beschrijving van de investeringen en jaarkosten van alle emissie reducerende stalsystemen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV).

Digitaal

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research en is nu voor onderwijskundige doeleinden voor het eerst ook digitaal en gratis beschikbaar. Een papieren versie van het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is te bestellen via bestellen www.kwin.nl.


(Bron foto: Thinkstock)