Nieuws

Geurhinder rond varkensbedrijven valt mee

Omwonenden rond varkensbedrijven ervaren niet of nauwelijks geurhinder, blijkt uit een onderzoek. De Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders vindt dat het geurbeleid anders moet. Het beleid is gebaseerd op gedateerde rekenmodellen.

De Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV) denkt dat geurhinder in Nederland veel minder vaak voorkomt dan wordt aangenomen. Daarom gaf de NVV in de zomer van 2015 aan het ILVO (het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) opdracht voor een onafhankelijk onderzoek. Hoe ervaren omwonenden de geurbeleving? En hoe verhoudt zich dat tot de berekeningen op basis van de geurmodellen? Het rapport 'Geuremissies en hinder in de Nederlandse varkenshouderij' laat zien dat geurhinder inderdaad niet of nauwelijks wordt ervaren.

Rekenmodellen

In een voorstudie vergeleken de onderzoekers de berekeningsmodellen voor geurhinder in Nederland met die van Vlaanderen, Duitsland en Denemarken. De onderzoekers zagen grote verschillen. Ze pasten modellen toe op vijf onderzoekslocaties, varkensbedrijven met meer dan 1000 varkens, en constateerden dat volgens de Nederlandse modellen bij vier van de vijf bedrijven de geuremissie veel hoger ligt dan bij berekening met de Vlaamse modellen.

Geurhinder

Om te meten hoe de geurhinder echt werd ervaren, interviewden de onderzoekers ongeveer 800 omwonenden. Van de geïnterviewden zegt 95,9% tevreden te zijn met zijn leefomgeving. 35% wordt wel geconfronteerd met landbouwgeuren, maar slechts weinigen vinden dat hinderlijk. 1,1% vindt de geur erg hinderlijk, 7,0 % vindt de geur hinderlijk en 91,8% heeft er geen last van. Van de geur van varkensbedrijven wordt nauwelijks hinder ondervonden. 0,3% vindt de geur erg hinderlijk, 2,9% vindt het hinderlijk en 96,8% heeft er geen last van. Opvallend is dat mensen die minder dan 200 meter van een bedrijf wonen, zeggen geen hinder te ondervinden.

Geurbeleid

De NVV vindt de uitkomsten zonneklaar. Geurhinder is minder hinderlijk dan vaak wordt aangenomen. En het Nederlandse geurbeleid is gebaseerd op verouderde rekenmodellen. Maar de Brabantse milieufederatie is niet erg onder de indruk van het onderzoek, blijkt uit een uitzending van Omroep Brabant. Een onderzoek bij vijf bedrijven is niet representatief, vindt Nol Verdaasdonk. En hij merkt dat het gewoon stinkt bij de varkensbedrijven.

De NVV wil naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit dit rapport in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) over het geurbeleid. De bond wil dat geurpluimen of de daaraan gekoppelde normen verkleind en verlaagd worden. Daarnaast hoopt het NVV, zo meldt de vakbond op haar website, dat het ministerie onderzoek gaat doen naar de inzet van snuffelploegmetingen bij geurmetingen. Die methode wordt in België al toegepast.

(Bron foto: Wageningen UR)