Nieuws

Gevaar stof onderschat

Stof kan dodelijk zijn. Jaarlijks sterven ongeveer tweeduizend mensen aan een beroepslongziekte. Kwartsstof, een veroorzaker van silicose, staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Je kunt je beschermen.

Door jarenlange blootstelling aan stof kreeg cultuurtechnisch medewerker Frank Schrama longfibrose. Groenwerk was zijn specialiteit, maar na een aantal jaren kreeg hij longklachten. Antibiotica hielpen niet. Na medisch onderzoek bleek dat het om longfibrose ging. Vakblad Grondig besteedt aandacht aan door stof veroorzaakte beroepslongziekten in de toolbox 'Houd je longen stofvrij'. Schrama vertelt over zijn ervaringen in het artikel 'Longklachten? Nooit bij stilgestaan'.

Beroepslongziekte

Werknemers in de bouw of cultuurtechniek staan tijdens het werk soms bloot aan stof. Je kunt je beschermen met stofkappen, maar je kunt meer doen. Dat is nodig, schrijft het vakblad, want het risico wordt onderschat. Nog steeds sterven jaarlijks tweeduizend mensen aan een beroepslongziekte. Stof is de oorzaak.

Er zijn verschillende soorten stof. Kwartsstof, dat ontstaat bij het slijpen of verzagen van stenen, het vegen van vloeren of storten van zand, staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Het kan de oorzaak zijn van silicose of stoflongen. Longfibrose, een chronische ziekte die zich over een lange tijd ontwikkelt, kan worden veroorzaakt door blootstelling aan organische stof. Door inademing van het stof vormen longen bindweefsel waardoor ze minder goed zuurstof kunnen opnemen. Je wordt kortademig, zoals ook bij Schrama gebeurde.

Preventieve maatregelen

Vakblad Grondig maakt in een achttal tips en vuistregels duidelijk wat je kunt doen om bloostelling te voorkomen. Naast het dragen van een masker kun je ook zorgen dat de wind in je voordeel werkt, dat je werkt met een dichte cabine of dat je de grond nat maakt zodat het minder stuift.

Het bedrijf waar Schrama werkt, heeft gezorgd dat hij ander werk doet, meer kantoorwerk. En het heeft de preventieve maatregelen voor andere werknemers aangescherpt. Ze moeten stofkappen gebruiken en geen mest tegen de wind in strooien bijvoorbeeld. En bevochtiging tijdens werkzaamheden helpt om stof tegen te gaan.

(Bron foto: Pixabay)