Nieuws

Gevolgen droogte nog lastig in te schatten

De zomer van 2018 was heet en droog. Heel Nederland werd geel, de heide is op veel plekken afgestorven en zwijnen hadden het moeilijk. Wat de gevolgen van de droogte op de natuur zijn is nog moeilijk in te schatten.

De droogte en hitte hebben een grote impact gehad op de natuur zeggen natuurbeheerders en experts in een artikel in Vakblad natuur, bos en landschap. De heide is deels afgestorven, zeggen boswachters Ido Borkent en Henk Jan Zwart. Of de heide zich helemaal zal herstellen is nog niet duidelijk. Zwart ziet dat heide zich op veel plekken verjongt, op zichzelf is dat goed. Maar Borkent ziet ook dat wortels van jongere struikhei soms compleet verdroogd is. Het is dus afwachten in hoeverre de heide zich herstelt.

Wilde zwijnen

Wilde zwijnen hadden het afgelopen zomer moeilijk. Boswachter André Donker constateert dat zwijnen deltadieren zijn die in een te droog habitat zitten opgesloten. De problemen van de droogte worden verergerd omdat de leefgebieden niet compleet zijn. Beheerder Henk Jan Zwart vertelt dat hij afgelopen zomer emotionele oproepen heeft gehad of ze de zwijnen niet te drinken konden geven. Hij heeft veel voorlichting gegeven. Hij zegt dat zwijnen toch nog wel voldoende water konden vinden. Bij geschoten dieren werd geconstateerd dat ze vooral te lijden hadden van te weinig voedsel, niet van te weinig water.

Bewustwording

Wat de droogte vooral teweeg heeft gebracht is bewustwording. De droge zomer van 2018 drukt ons met de neus op de feiten, zegt onderzoeker Wieger Wamelink in een artikel in Resource: 'Een belangrijke les is dat we ons beter moeten voorbereiden op klimaatverandering. Moeten we ons inzetten voor behoud van wat we hebben, of ons voorbereiden op wat er kan komen? Voor die discussie komt deze zomer als geroepen.'

Wamelink publiceerde afgelopen zomer de resultaten van een studie naar het effect van klimaatopwarming op wilde planten. Hij rekende uit dat door klimaatverandering in 2085 tot wel 40% van de huidige plantensoorten, waaronder 180 Rode Lijstsoorten, in Nederland zullen zijn verdwenen.

(Bron foto: Pixabay)