Nieuws

Gewasbescherming in bloembollen wordt lastiger

Er zijn steeds minder middelen om ziekten en plagen aan te pakken in de bloembollenteelt. Het dreigend verbod op stapeling van middelen maakt bestrijding van sommige ziekten lastig.

Een probleem is het dreigend verbod op stapeling van middelen, zo meldt vakblad Greenity in het artikel 'Knelpunten in gewasbescherming'. Van sommige werkzame stoffen zijn soms meerdere producten op de markt. Elk product mag je in een teelt maar een maximaal aantal keren gebruiken. Maar door verschillende middelen met dezelfde werkzame stof af te wisselen, kun je toch het hele teeltseizoen dezelfde werkzame stof gebruiken. Het CTGB vindt dit ongewenst en waarschijnlijk zal deze mogelijkheid verdwijnen. Dat heeft gevolgen voor de bestrijding van een aantal ziekten, zoals de bestrijding van vuur in de teelt van lelie met middelen op basis van macozeb.

Luizenbestrijding

Lelietelers steken de meeste tijd en energie in de bestrijding van vuur en luizen tijdens het teeltseizoen. Lelietelers zouden gebruik kunnen maken van een vuurwaarschuwingssysteem, waardoor ze minder hoeven te spuiten. Een ander probleem is de aanpak van luizen. Daarvoor worden luizenbestrijdingsmiddelen ingezet en minerale olie. Sinds 19 december 2018 mogen lelietelers geen neonicotinoïden meer toepassen, waardoor er relatief weinig middelen overblijven om luizen te bestrijden.

In andere teelten kan het dreigend verbod op stapeling van middelen ook voor problemen zorgen, zoals bij de bestrijding van vuur in tulp. Andere knelpunten die in het artikel genoemd worden, zijn de bestrijding van bacterieziekten witsnot en geelziek in hyacint. De tripsbestrijding in hyacint wordt ook steeds lastiger. En in de gladiolenteelt missen telers middelen om onkruiden te kunnen bestrijden.

Aaltjes

Stengelaaltjes (Ditylenchus) zijn een zorg voor telers van tulpen en narcis. Bij besmetting met stengelaaltjes, krijgen telers te maken met een aantal maatregelen, waaronder de vernietiging van de besmette partij. Daarnaast moet de grond ontsmet worden. Dat kan nog met chemische middelen, maar er zijn ook alternatieven, zoals inundatie, bodem resetten of een combinatie. Maar deze maatregelen zijn nog niet overal uitvoerbaar. Narcistelers onderzoeken de mogelijkheid om stengelaaltjes in bollen te bestrijden met hete lucht. Het wortellesieaaltje (Pratylenchus), dat in lelie voor problemen kan zorgen, kun je bestrijden door de teelt van Tagetes.

(Bron foto: Thinkstock)