Nieuws

Gewasbescherming met bloemenranden

Wil je minder afhankelijk worden van gewasbeschermingsmiddelen, dan moet je zorgen dat je het systeem van natuurlijke plaagbeheersing opkrikt en beter benut. Bloemrijke akkerranden kunnen er een belangrijke rol in spelen.

Om diverse redenen is het nodig dat we minder afhankelijk worden van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat kun je doen door de biodiversiteit rond akkers te versterken en beter te benutten. Natuurlijke vijanden als sluipwespen, roofmijten en gaasvliegen kunnen een belangrijke rol spelen bij de onderdrukking van insectenplagen. Een brochure 'Bloemenranden voor een duurzame gewasbescherming' van het Vlaamse Proefcentrum voor de Biologische Teelt (PCBT) geeft praktische informatie over de mogelijkheden.

Beschutting

Door een betere dooradering van het agrarisch landschap met landschapselementen als grasranden, houtwallen of bloemenranden bied je een gunstige leefomgeving voor natuurlijke vijanden. Ze vinden er beschutting, een gunstig microklimaat en aanvullend voedsel als stuifmeel en nectar. Maar wil je een succesvol bestrijdingssysteem opzetten, dan moeten die landschapselementen wel aan voorwaarden voldoen. De natuurlijke vijanden van plagen hebben elk hun eigen behoefte.

Samenstelling

Een goede optie is het inzaaien van akkerranden met eenjarige bloemenmengsels. Maar dan moet je wel zorgen voor een goede samenstelling. Voor elke groep natuurlijke vijanden moet je geschikte plantensoorten opnemen. Bovendien moet je letten op de spreiding van de bloei gedurende de zomer.

De brochure geeft veel praktische informatie over de aanleg van bloemrijke akkerranden. Zo worden bernagie, boekweit, gele ganzenbloem, klaproos, korenbloem en voederwikke als mogelijk soorten in een bloemenmengsel genoemd. Bovendien worden de verschillende natuurlijke vijanden besproken zoals kortschildkevers, weekschildkevers, zweefvliegen, wantsen en sluipwespen.

Bufferzone

De bloemrijke akkerranden zorgen niet alleen voor versterking van de functionele biodiversiteit, maar leveren ook een bijdrage aan erosiebestrijding of kunnen als bufferzone functioneren zodat er minder emissie is van meststoffen. Bovendien verhogen ze de esthetische waarde van het landschap.

(Bron foto: Pixabay)