Nieuws

Gewasbescherming met plantenextracten

Natuurlijke afweerstoffen die planten zelf produceren, zou je kunnen toepassen als gewasbeschermingsmiddel. Er lijkt perspectief voor de bestrijding van trips en meeldauw in siergewassen met die groene gewasbeschermingsmiddelen.

In planten zitten van nature verschillende stoffen die bijdragen aan de afweer van ziekten en plagen. Vooral flavonoïden bieden perspectief. In een onderzoek bij zo'n twintig gewassen zijn stoffen geëxtraheerd uit wortels, stengels, bladeren en bloemen.

Bij een test op de werking tegen trips, bladluis, meeldauw, Botrytis en spint blijkt dat sommige stoffen een verrassend goed bestrijdingseffect geven: een bestrijding van 50 tot 75%, meldt Onder Glas in het artikel 'Natuurlijke afweerstoffen siergewas inzetbaar als gewasbescherming'. Bij bestrijding met een chemisch middel haal je een werking van 80 tot 90%. Het eerste verkennende onderzoek maakte deel uit van het Topsector PPS-project 'Sierteelt in de biobased economy'.

Groene gewasbescherming

Verschillende partijen werken nu aan de verdere ontwikkeling van die natuurlijke afweerstoffen als groen gewasbeschermingsmiddel. Om de screening wat efficiënter te maken, is het onderzoek nu ingeperkt tot trips en meeldauw. De onderzoekers werken nu met 7 gewassen waaronder freesia, lelie, laurier, hedera en potchrysant. Van de gevonden extracten kan de helft gebruikt worden tegen trips, de andere helft tegen meeldauw.

De onderzoekers hebben veel tijd moeten steken in het vinden van de juiste concentraties van de middelen en het beste testsysteem voor de bespuiting. En ze zoeken nog naar een goedkopere methode om de stoffen uit planten te halen.

Perspectief

Op dit moment zijn er drie werkzame stoffen in beeld, meldt het vakblad. Als teler kun je door teeltomstandigheden aan te passen het gehalte aan die stoffen in de planten beïnvloeden. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar het effect van LED-belichting op de gehalten aan stoffen.

Het vakblad meldt dat binnenkort duidelijk wordt of de stoffen zodanig perspectief bieden dat ze kunnen worden doorontwikkeld tot echte gewasbeschermingsmiddelen. Doorslaggevend daarbij is of een fabrikant te interesseren is als medeontwikkelaar.

(Bron foto: Thinkstock)