Gewasbescherming uitdaging voor lelieteelt

Een van de grootste uitdagingen waar de leliesector voor staat, is het minder afhankelijk worden van gewasbescherming, zegt Hans Kok in de Lelieglossy. Dit digitale magazine besteedt daarom aandacht aan proeven die worden uitgevoerd door de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt en het project Vitale leleteelt.

De eerste lelieglossy is in maart 2021 verschenen in plaats van de jaarlijkse leliedag waar lelietelers, handelaars en onderzoeken elkaar ontmoeten. Alle partijen die normaal zijn betrokken bij de leliedag hebben informatie aangeleverd voor deze glossy. In artikelen wordt aandacht besteedt aan onderzoek. En een aantal vertegenwoordigers van de sector geven hun visie over ontwikkelingen in de lelieteelt zoals Jaap Bond en Gerard Menting van de KAVB, Hans Kok en Dirk Osing van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt.

Gewasbescherming

Gewasbescherming is een belangrijk aandachtspunt in de glossy. Dat is ook nodig, zo maakt Gereard Menting duidelijk omdat de teelt steeds lastiger wordt met een krimpend middelenpakket - neonicotinoïden mogen bijvoorbeeld niet meer worden gebruikt - en steeds strengere eisen die worden gesteld. Ook Hans Kok maakt duidelijk dat aandacht voor gewasbescherming belangrijk is.

Een van de grootste uitdagingen waar de leliesector voor staat, zo zegt hij in de glossy, is het minder afhankelijk worden van chemische gewasbescherming. De maatschappelijk druk op de sector is groot. Daarom worden er door de Stichting Regionaal onderzoek Lelieteelt veel proeven uitgevoerd gericht op het minder afhankelijk worden van de gewasbescherming.

Veel van de informatie uit dit onderzoek wordt bekend gemaakt via de website lelieteelt.nl waar lelietelers laten zien wat ze doen. Ze delen kennis over het teeltplan, innovaties in de teelt of gewasbescherming. De website moet antwoord geven op vragen die in de maatschappij leven.

Veldproeven

Een van de proeven is in Vledder uitgevoerd waar gekeken wordt of zogenaamd ECA-water - geëlektrolyseerd zout water met actieve chloorverbindingen en zuurstofradicalen - kan helpen om schimmelziekten te onderdrukken. Uit die proeven blijkt dat er een effect is bij sommige cultivars. Andere proeven richten zich op onkruidbestrijding door verschillende soorten mulch als afdekmateriaal toe te passen. Sommige materialen gaven wel enige onderdrukking, maar het effect was niet afdoende, zo is te lezen in de glossy. Daarnaast werden onkruidbestrijdingsmiddelen met een lagere milieubelasting toegepast die een positief effect hadden om meldesoorten en straatgras te onderdrukken, maar tegen op vogelmuur en nachtschade. Maar een toepassing met de wiedeg had wel een goed resultaat.

Veel onderzoek richt zich op de bestrijding van vuur (Botrytis elliptica) met middelen die je kunt gebruiken in plaats van mancozeb. In de zomer van 2020 - toen de vuurdruk erg hoog was- bleken veel biologische middelen niet goed te werken. In andere proeven werd gewerkt met spuitschema's waarbij de milieubelasting fors verminderd werd of naar het effect van ziektewerende eigenschappen van verschillende cultivars. Belangrijkste conclusie uit de veldproeven is dat het gebruik van vuurresistente cultivars een flinke middelenbesparing kan opleveren.

Vitale lelieteelt

Ook het onderzoeksproject Vitale lelieteelt komt aan bod. In dat project wordt gewerkt aan een een innovatief teeltsysteem waarbij de lelieteelt veel minder afhankelijk wordt van chemische gewasbescherming. Het doel is een weerbaar teeltsysteem te ontwikkelen voor 2030 dat gebaseerd is op ziektevrij uitgangsmateriaal uit weefselkweek.

In het laatste artikel in de Glossy komen enkele mbo-studenten van Clusius College aan het woord die stage lopen bij een leliebedrijf.

(Bron foto: Arie Wubben via Unsplash)