Nieuws

Gezond voedsel voor Nederlanders belangrijker dan duurzaam voedsel

Het onderwerp ‘duurzaam geproduceerd voedsel’ leeft in beperkte mate onder de Nederlandse bevolking. Een meerderheid van de Nederlanders weet niet goed waar je op moet letten bij de aankoop van duurzaam geproduceerd voedsel. Het thema gezond voedsel leeft veel sterker onder Nederlanders dan het thema duurzaam geproduceerd voedsel.

De overheid wil naar een integraal voedselbeleid om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. In 2015 bracht de overheid daarom de 'Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel' uit. Het gedrag van de consument speelt in dat beleid een belangrijke rol. Daarom heeft onderzoeksbureau Motivactie een verkenning uitgevoerd naar het gedrag, houding en kennis van de consument over duurzaam en gezond voedsel.

De onderzoekers wilden weten wat het kennisniveau is van consumenten. Waar halen ze hun informatie over duurzaam voedsel vandaan? Kun je groepen aanwijzen die zich onderscheiding in houding en gedrag? Het rapport 'Op weg naar een Voedseltransitie' laat zien dat het onderwerp duurzaam geproduceerd voedsel maar beperkt leeft onder de Nederlandse bevolking.

Groepen

In de presentatie met de onderzoeksresultaten vind je een veelheid aan gegevens. De onderzoekers delen de Nederlandse op basis van houding en gedrag in een aantal groepen. De Koplopers, ongeveer 11% van de bevolking kopen veel duurzaam geproduceerd voedsel. De Welwillenden, 15% van de Nederlanders, zijn mensen die zeggen vaker duurzaam voedsel te willen eten. De groep van de Twijfelaars is met 35% van de bevolking de grootste groep. Ze hebben niet de intentie om meer duurzaam geproduceerdvoedsel te kopen, maar staan hier ook niet negatief tegenover.

De Onbewusten, 29% van de bevolking, denken weinig na over hun keuzes wat betreft voedsel en leunen sterker op vaste gewoonten. En de Sceptici, 10% van de bevolking, geloven niet of nauwelijks dat het nuttig is om duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Zij eten het minst duurzaam, minder groenten en het meeste vlees.

De onderzoekers typeren de verschillende groepen niet alleen op basis van hun voedselkeuzes, maar ook op basis van opleiding, leeftijd of woonplaats. Zo zijn de Koplopers vooral jonge mensen die in de grote steden wonen, De Welwillenden zijn relatief vaak hoog opgeleiden, de Onbewusten zijn vaak 35-54 jaar, middelbaar opgeleid en wonen minder vaak in de stad. En de sceptici zijn vaak mannen boven de 35 jaar en laag opgeleid.

Kennis

Opvallend in het onderzoek is dat veel Nederlanders zeggen niet goed te weten welke producten duurzaam zijn. Ruim een derde (35%) zegt niet goed te weten waar zij op moeten letten als zij duurzaam geproduceerd voedsel willen kopen. Het ontbreekt hen aan kennis. Het grootste deel van de Nederlanders kiest hun eten en drinken daarom vooral op basis van smaak, gezondheid en prijs.

Toch kiest ruim een tiende van de Nederlanders (11%) vrijwel altijd duurzaam geproduceerd voedsel om te eten en drinken. Een iets kleinere groep (7%) eet vrijwel nooit vlees bij de warme maaltijd en 29% vrijwel nooit op brood. Bijna de helft van de bevolking (46%) eet minimaal vijf dagen per week vlees. Als het gaat over gezond voedsel, zegt bijna een derde (31%) nu al vrijwel uitsluitend gezond voedsel te eten en te drinken. Een vijfde (20%) eet dagelijks voldoende groente (250 gram) en eveneens een vijfde (21%) dagelijks voldoende fruit (2 stuks).

Gezond voedsel

De onderzoekers concluderen dat het thema gezond voedsel veel sterker leeft dan het thema duurzaam geproduceerd voedsel. Maar die thema's hangen wel met elkaar samen. Mensen die veel duurzaam geproduceerd voedsel eten, eten ook vaker gezond. En mensen die de intentie hebben om meer duurzaam geproduceerd voedsel te kopen, hebben ook de intentie om gezonder te eten.


(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)