Nieuws

Gezonde bodem belangrijk voor agrariërs én drinkwaterbedrijven

Overstroomde akker - door Gerd Altmann via Pixabay
Foto: Gerd Altmann, Overstroomde akker (Pixabay License)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Bodemkwaliteit
 • Interessant voor
  Agrariërs
Bekijk de bronnen
Recent gepubliceerde onderzoeken van Crkls vind je voortaan ook op Groen Kennisnet. In begrijpelijke taal – gecombineerd met een betrouwbaarheidsscore – kom je snel te weten welk onderzoek welke impact heeft op jouw bedrijf. Wij voegen achtergrond­informatie toe: hiermee wordt het onderzoek nóg relevanter voor jouw bedrijfsvoering!
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: KWR en NMI
Gefinancierd door: Collectieve Bedrijfstakonderzoek van KWR, waterbedrijven, Vewin
Betrouwbaarheidsscore: n.v.t. omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study

Samenvatting

De beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zijn door intensief gebruik van de bodem nadelig beïnvloed. Om voor elk perceel een goede bodemkwaliteit te bereiken voor meerdere functies zijn bodemindicatoren ontwikkeld die afgestemd zijn op duurzame landbouwproductie. Naast deze indicatoren wordt ook een aantal grondwater­gerelateerde indicatoren en functies in de bestaande Open Bodemindex ingebouwd. De agrariër heeft dan een extra handvat om de waterdiensten (ecosysteemdiensten) per perceel te optimaliseren.

Conclusies

 • De aanbeveling is om de volgende grondwaterfuncties in de Open Bodemindex in te bouwen: grondwateraanvulling, waterberging in de bouwvoor, stikstofefficiënte van het perceel, buffering- en afbraakpotentie voor pesticiden (om zo de agrariërs te ondersteunen).
 • Het bereiken van een betere bodemkwaliteit door de overgang naar een duurzamere bedrijfsvoering in de landbouw wordt eenvoudiger als er ruimte is voor financiële en/of inhoudelijke waardering voor de levering van ecosysteemdiensten.
 • Doordat puttenvelden (voor drinkwater) in het verleden juist op de schralere bodems terecht gekomen zijn, zijn bodems met een relatief laag organisch stofgehalte oververtegenwoordigd bij de drinkwaterbedrijven.
 • Gebiedsprocessen kunnen beter worden benut door op zoek te gaan naar overlap in belangen van agrariërs én drinkwaterbedrijven (win-winsituatie).
 • Gebiedsprocessen kunnen beter worden benut door op zoek te gaan naar gedeeld inzicht in de conflicten en dilemma’s van agrariërs én drinkwaterbedrijven.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.

Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.