Nieuws

Gezonde bodem met juiste zuurgraad

De zuurgraad of de pH van de bodem is sterk van invloed op de beschikbaarheid van mineralen, bodemstructuur en bodemleven. Je kunt de pH herstellen met kalk, maar er is meer mogelijk.

Bekalking van de bodem doe je om de zuurgraad van bodem te herstellen of om te zorgen dat de zuurgraad op peil blijft. Dat is belangrijk omdat de zuurgraad of pH sterk van invloed is op de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Is de grond te zuur, de pH laag, dan kan een plant minder stikstof, fosfor, kali, magnesium en zwavel opnemen. Een gewas dat veel fosfor nodig heeft, zal er sterk onder lijden. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening legt in het artikel 'Het belang van de bodem-pH' uit hoe dat werkt. Op een te zure grond komen ijzer en aluminium in oplossing die vervolgens fosfaten vastleggen in ijzer- en aluminiumfosfaat.

Bekalking

Door de zuurgraad te herstellen, de pH te verhogen, kun je zorgen dat die fosfaten weer oplossen. Dat kun je doen door bekalking. Bekalking heeft daarnaast nog andere gunstige eigenschappen op de bodem. Het verbetert de bodemstructuur, de luchtcirculatie, de doorwortelbaarheid en het maakt bewerken van zware leem- en kleigronden makkelijker . Daarnaast heeft de zuurgraad ook een effect op het bodemleven. Kalk is bovendien een voedingselement.

Zuurbindende waarde

Hoeveel kalk je nodig hebt kun je berekenen. Van veel kalkmeststoffen - er zijn er verschillende - is de zuurbindende waarde of zbw bekend. Een kalksoort met een zbw van 54 houdt in dat 100 kg dat deze kalksoort dezelfde zuurbindende waarde heeft als 54 kg zuivere CaO. Is je bekalkingsadvies bijvoorbeeld 1000 zbw/ha, dan moet je van die kalksoort dus (1000/54)*100 = 1.852 kg/ha gebruiken. Het vakblad heeft in het artikel een tabel opgenomen van de verschillende kalksoorten met hun zbw's.

Basenequivalenten

Meststoffen hebben ook invloed op de zuurgraad. Veel meststoffen werken juist verzurend, ze verlagen de pH. Van meststoffen wordt geen zbw gegeven maar een andere waarde: basenequivelanten (be) per 100 kg meststof. Een negatief basenequivalent betekent dat de meststof verzurend werkt. Een andere tabel in het artikel geeft een overzicht van de basenqueivalenten van verschillende meststoffen.

Naast kalkproducten en meststoffen hebben ook andere producten invloed op de zuurgraad zoals schuimaarde, een nevenproduct van de suikerfabrieken. Tenslotte eindigt het artikel met tips: Als je gaat bekalken, moet je dit zo goed mogelijk met de grond verwerken. En de beste periode om te bekalken is het najaar.

(Bron foto: Shutterstock)