Menu
Nieuws

Gezonde bodem voor een vitaal bos

De biodiversiteit van bosbodems is cruciaal voor een rijk en vitaal bos. Schimmels spelen er een belangrijke rol in terwijl stikstofdepositie verstorend werkt.

false

Publicaties

(8)

Links

(3)