Nieuws

Gezonde discussie over voedselvoorlichting

Tijdens het 'Maatschappelijk Café Crowdfeeding' dat werd gehouden op 17 september 2014 in Den Haag werd gediscussieerd over hoe voedingswetenschappers consumenten het beste kunnen informeren over gezonde voeding.

Wetenschappers, professionals en beleidsmensen troffen elkaar tijdens het Maatschappelijk Café "Crowdfeeding: Voedingscommunicatie anno nu" dat op 17 september in Den Haag was georganiseerd door Schuttelaar & Partners. Daar discussieerden zij over de vraag hoe je je als voedingswetenschapper moet opstellen in discussies over (gezonde) voeding.

Onder leiding van Ad Nagelkerke van Schuttelaar & Partners, spraken verschillende professionals elk vanuit hun eigen expertise over voedingscommunicatie. Elke spreker werd ondervraagd door het panel en door middel van de speciaal ontwikkelde event app konden de aanwezigen meediscussiëren.

Beter communiceren

Renger Witkamp, Hoogleraar Voeding en Farmacologie aan Wageningen UR gaf aan dat wetenschappers bij communicatie rond voeding best wel wat vaker terughoudend mogen zijn en niet altijd hun gelijk moeten willen halen. In de voedingswetenschap zijn er veel onzekerheden. Daarom moeten academici volgens hem beter communiceren en "leren hoe we het kritische geluid kunnen overbrengen naar de consument, zonder op zoek te gaan naar wie er gelijk heeft."

Heldere teksten en infographics

Stephan Peters, manager kennis & kwaliteit van het Voedingscentrum, vindt dat de focus moet liggen op de adviezen waar wetenschappers het over eens zijn. Het Voedingscentrum wil zich richten op de grote groep die nog niet gezond eet en die haalbare adviezen nodig heeft. Volgens hem kunnen voedingswetenschappers het alleen niet oplossen. Zij hebben communicatiewetenschappers nodig om adviezen over te dragen: "Veel mensen gaan op hun intuïtie af. Heldere teksten en toegankelijke infographics helpen die intuïtie te kanaliseren richting gezondere keuzes."

Self tracking devices

Nard Clabbers, business line manager gezonde voeding van TNO Gezond Leven, ziet toekomst in electronische gadgets voor consumenten: "Self-tracking devices vormen een uitkomst, zoals het toenemend aanbod aan wearables en slimme weegschalen. Binnenkort kun je altijd je gezondheid meten en wordt het mogelijk direct je gedrag te veranderen: eten-meten-aanpassen. Deze feedback loop wordt voor iedereen beschikbaar, ook de mensen die zich niet dagelijks bezighouden met gezonde voeding".

Openheid

Eline Veninga, senior category manager van Marqt, ziet (online) dialoog met klanten als een manier om het vertrouwen van consumenten terug te winnen. "Niet doen of je de waarheid in pacht hebt. De consument plaats vraagtekens bij massaproductie en met Marqt springen we daar op in. In de online dialoog delen we ook onze dilemma’s."


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)