Nieuws

Gezonde paardenweide zorgt voor blije paarden

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Paarden, Weide
  • Interessant voor
    Hippische ondernemer
Bekijk de bronnen
Een gezonde paardenweide is maatwerk. Toch zijn er een aantal algemene aspecten waar een geschikte paardenwei aan moet voldoen. Een veilige omheining, vers drinkwater en grasland zonder giftige plantsoorten zijn daar enkele voorbeelden van.

Jan Eskens van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lichtte tijdens een aantal lezingen het belang van goed weidebeheer toe. In het artikel Een gezonde paardenweide is goud waard wordt samengevat waar een gezonde paardenweide aan moet voldoen.

Paardenwelzijn

Paarden hebben van nature veel behoefte aan beweging. Ze lopen zeker 5 tot 10 kilometer per dag. Het grootste deel van hun tijd besteden ze aan het zoeken naar voedsel. Paarden hebben een gevoelig spijsverteringsstelsel en ze hebben een voorkeur voor vezelrijk ruwvoeder. Het vinden van een geschikte paardenweide is maatwerk. Paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid of paarden die lijden aan metabole ziektes zijn beter af op arme weidegrond. Trekpaarden zijn gevoelig voor mok en daarom moet je die bij voorkeur niet op een modderige weide laten staan.

Paarden zijn sociale dieren en hebben behoefte aan soortgenoten om mee te communiceren. Bij meerdere paarden op een weiland moet je letten op overbegrazing. Paarden hebben altijd schoon drinkwater nodig op de weide en er moet voorkomen worden dat drinkbakken een bron van bacteriën worden.

Weide en omheining

Een ideale paardenweide moet voldoende groot zijn, mooie graszoden hebben en ontdaan zijn van giftige planten. Er zijn veel giftige plantensoorten waar paarden last van kunnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: esdoorn, sint-jacobskruid, eikels, paardenkastanje, vlier en okkernoot of walnoot. Verder heeft de ideale paardenweide beschutting in de vorm van bomen, hoge struiken of een stalhok. Paarden moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen schuilen voor onguur weer, hitte en insecten. Gebruik geen prikkeldraad als omheining voor een paardenweide. Het meest geschikt is een omheining met houten dwarslatten of een natuurlijke omheining met houtkanten of hagen.

Mest

Mesthopen op de weide moeten frequent verwijderd worden om onregelmatige begroeiing en worminfecties op de weide te voorkomen. Omdat dit erg arbeidsintensief is kan ook worden gekozen voor het mechanisch openspreiden van de mesthopen. Dit zorgt voor een gelijkmatige bemesting. Door blootstelling aan zon en regen zullen de mest en de aanwezige wormeitjes en larven sneller verdwijnen. Ook kan er gekozen worden voor het afwisselend laten begrazen van de paardenweide door andere diersoorten. Voor kunstmatige bemesting van de weide is het belangrijk om goed advies in te winnen.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(4)