Nieuws

Gezonde planten centraal tijdens PlantgezondheidEvent 2018

De gezondheid van planten stond centraal tijdens het PlantgezondheidEvent op donderdag 8 maart dat LTO Glaskracht organiseerde. De brancheorganisatie wil dat glastuiders in de toekomst gewassen telen in een biologisch ecosysteem, zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Met nieuwe kennis komt die duurzame glastuinbouw dichterbij.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht maakt tijdens zijn inleiding duidelijk wat de ambitie van de brancheorganisatie is. In 2040 worden er in de kassen gezonde, weerbare groenten, bloemen en planten geteeld in een biologisch ecosysteem, zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen zonder residu op het product.

Om die ambitie te realiseren zet de sector in op innovatie in geïntegreerde bestrijding en groene gewasbescherming. En hij benadrukt dat groene gewasbeschermingsmiddelen veel sneller toegelaten moeten worden. Dat zijn biologische middelen op baisis van bijvoorbeeld schimmels en bacteriën tegen ziekten en plagen.

Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming of IPM (Integrated Pest Management) is een onderwerp dat veel aandacht krijgt tijdens dit evenement. Om duidelijk te maken hoe IPM werkt presenteert LTO Glaskracht een poster 'IPM in 8 basisstappen'. Een goede aanpak begint uiteraard met preventie. Monitoring, het volgen van de ontwikkeling van ziekten, plagen en de natuurlijke vijanden is een belangrijk hulpmiddel in de geïntegreerde bestrijding. Wanneer het nodig is, kies je - als het kan - voor een aanpak met niet-chemische methoden. En als je dan toch chemische middelen in moet zetten, doe dat dan doelgericht en beperk het tot wat absoluut noodzakelijk is.

Bodem

Een van de aandachtspunten tijdens het evenement is de bodem. Hoogleraar Martijn Bezemer benadrukt in zijn inleiding het belang van de bodem. In een goede bodem krioelt het van het leven, zo zegt hij. Per gram grond vind je er 600.000 bacteriën, 400.000 schimmels, 100.000 algen en 50.000 protozoën. En in een liter grond vind je gemiddeld zo'n 50.000 aaltjes, 250 mijten, 50 potwormen, 50 geleedpotigen, 220 springstaart en 2 regenwormen.

Die bodem en het bodemleven is belangrijk voor de plant, benadrukt hij. Die bodemorganismen kunnen een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van planten tegen bovengrondse ziekten en plagen. Insecten doen het bijvoorbeeld slechter op planten met bodemorganismen. Hij gaat tijdens zijn inleiding in op de complexiteit van het bodemvoedselweb. Je kunt dat bodemvoedselweb veranderen door goed bodembeheer, door bodemorganismen in de bodem te brengen of via het gewas.

Presentaties

Tijdens de verschillende workshops of posterpresentaties lieten onderzoekers aan de hand van diverse voorbeelden zien hoe je kunt werken aan plantgezondheid. Je kunt bijvoorbeeld werken aan de verbetering van de weerbaarheid van de bodem of via plantenveredeling op resistentie tegen trips of oömyceten.

(Bron foto: Shutterstock)