Nieuws

Gezonde voeding en leefstijl als medicijn

Het is al langer bekend dat een gezonde voeding effectief kan zijn bij behandeling van chronische ziekten. Onderzoekers vinden dat voeding een prominentere plaats verdient in de gezondheidszorg. Daarvoor is kennisontwikkeling nodig en een andere financiering van de zorg.

'Onder professionals afkomstig uit diverse disciplines bestaat een zeer grote mate van consensus over de stelling dat voeding een prominentere plaats verdient bij de behandeling van chronische ziekten', zo luidt de algemene conclusie van het rapport 'Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten'. Zo is bekend dat je met een gezond dieet en meer bewegen bij diebetespatiënten veel kunt bereiken. Je kunt soms helemaal stoppen met medicijnen, zegt hoogleraar Renger Witkamp in Resource.

Richtlijnen

Uit dat rapport blijkt dat je met gezonde voeding veel winst kunt behalen bij cardiovasculaire ziekten, diabetes type 2 of 'ouderdomssuiker', nierziekten en diverse darmaandoeningen.  Een goed vertrekpunt zijn de Richtlijnen Goede Voeding zoals die in 2015 zijn uitgebracht. Maar wil je een effect bereiken, dan moet het wel onderdeel zijn van een leefstijlverbetering.

Voedingsadviezen

Er zijn verschillende verklaringen waarom medici voeding- of leeftijdsinterventies nog te weinig inzetten bij behandeling van chronische ziekten. Het heeft iets te maken met de manier waarop de zorg, en met name de financiering georganiseerd is. Daarnaast is de wetenschappelijke onderbouwing lastig. Veel voedingsadviezen zijn gebaseerd op praktijkervaringen of op bekende korte termijneffecten. En het belang van voeding en leefstijl heeft niet de volle aandacht bij professionals.

Aanbevelingen

Het rapport komt daarom met een aantal aanbevelingen: zorg voor het opbouwen van een solide kennisbasis, investeer in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkel adequate bekostigingsmodellen. Bovendien moet er in de opleiding van huisartsen en praktijkondersteuners meer aandacht komen voor het belang van voeding en leefstijl. 

(Bron foto: Shutterstock)