Nieuws

Gezonde voeding in het ziekenhuis

De Nederlandse ziekenhuizen hechten belang aan goede en gezonde voeding. Het kan zorgen voor een sneller herstel en korter verblijf van patiënten. Veel is goed geregeld, maar het kan beter.

Bij zo'n 15% van de patiënten in ziekenhuizen komt ondervoeding voor waardoor hun herstel langzamer verloopt. Het herstel van een wond kost immers energie en eiwitten. Voor patiënten is het bijna onmogelijk om voldoende eiwit en andere voedingsstoffen binnen te krijgen uit alleen het ontbijt, de broodmaaltijd en de warme maaltijd. Daarom is het belangrijk dat het aanbod gevarieerd is met tussendoortjes die over voldoende eiwit beschikken. Omdat kamerleden zich zorgen maakten over het voedselaanbod in ziekenhuizen, nam de Tweede Kamer in december 2014 een motie aan waarin verzocht werd te inventariseren welke voedingsconcepten er zijn in ziekenhuizen.

Kan beter

Die inventarisatie is inmiddels uitgevoerd. Onlangs verscheen het rapport 'Voedingsconcepten in de Nederlandse Ziekenhuizen' en de bijbehorende samenvatting. Uit dat rapport blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen veel aandacht hebben voor een goed en gezond voedingsaanbod. Maar het kan op sommige punten wel beter, concludeert ook Minister Edith Schippers (VWS) in de kamerbrief die ze op 23 mei verstuurde.

Flexibeler

Uit het feit dat ziekenhuizen grote belangstelling tonen voor het onderwerp, blijkt hoe veel belang zij hechten aan een goede voeding, concludeert het rapport. De ziekenhuizen doen veel. Zo zijn ziekenhuizen flexibeler geworden. De warme maaltijd is bij driekwart van de ziekenhuizen verplaatst naar het einde van de middag. Bij negen van de tien ziekenhuizen kan een patiënt bij de broodmaaltijd kiezen wat hij wil. Maar negen van de tien ziekenhuizen hanteren nog steeds vaste eetmomenten. Flexibelere eetmomenten sluiten beter aan bij de behoefte van de patiënt.

Dienstverlening

Ook de dienstverlening zou beter kunnen. Ziekenhuizen moeten de voedingsinname van patiënten beter meten, het voedingsaanbod aantrekkelijker maken en de kennis van voedingsassistenten binnen het ziekenhuis meer benutten, schrijven de opstellers van het rapport. De helft van de ziekenhuizen heeft een aangepast voedingsaanbod voor speciale doelgroepen zoals kinderen, ouderen en oncologische patiënten.

Verspilling

De voedingszorg kan wel worden verbeterd. En er is ook geld te besparen door minder voedsel te verspillen. Ongeveer veertig procent van wat is ingekocht in ziekenhuizen en zorginstellingen, belandt in de vuilnisbak, zo bleek uit eerder onderzoek. Per ziekenhuis kan er in Nederland zo ongeveer €50.000 à €150.000 per jaar bespaard worden. 22% van de ziekenhuizen heeft een actief beleid om voedselverspilling te reduceren. De sleutel om nieuwe voedingsconcepten te implementeren, ligt in kennisdeling en toedeling van voldoende budget, zo concludeert het rapport.

(Bron foto: Thinkstock)