Nieuws

Gezonder varkensvoer met fermentatie

De juiste voeding is een belangrijk middel om de ziektedruk in de varkenshouderij te verlagen, zodat minder antibiotica nodig is. Een van de voeraanpassingen die de laatste tijd veel in de belangstelling staat, is fermentatie: het omzetten van koolhydraten in het voer tot melkzuur met behulp van bacteriën.

In het artikel 'Varkensvoer: de nieuwste inzichten' wordt uitgelegd waarom het juiste voer zo belangrijk is voor varkens. Het voer heeft effect op het maagdarmkanaal en dat is bij varkens vatbaar voor een aantal problemen. "In het maagdarmkanaal kunnen geregeld niet-infectieuze problemen voorkomen, zoals maagwandbeschadigingen, maag- en darmdraaiingen en prolapsen van de einddarm. Deze problemen zijn typische 'factorenziekten'. Een flink aantal factoren is gerelateerd aan de voeding." Dat heeft niet alleen te maken met de samenstelling van het voer, maar bijvoorbeeld ook hoe vaak en hoeveel er wordt gevoerd.

Alternatief voor antibiotica

Omdat het gebruik van antibiotica steeds meer aan banden wordt gelegd, wordt volgens het artikel steeds vaker gekeken naar 'natuurlijke' bestanddelen zoals plantenextracten die een gunstig effect hebben op de (darm)gezondheid en vooral op de bacteriesamenstelling in het darmkanaal. Een gevaar daarbij is dat er hierdoor meer schimmeltoxinen in het voer terecht komen, die giftig zijn voor varkens.

Fermentatie

Een andere methode om varkensvoer 'gezonder' te maken, is het fermenteren van voer. In het artikel "Positief effect van fermentatie nu al merkbaar", legt bedrijfsleider Henk Hellegers van een grote varkenshouderij in Noord-Limburg uit hoe het werkt en wat volgens hem de effecten zijn: "De dieren zijn gezonder en het hele proces is gewoon wat stabieler. Bij de vleesvarkens doen we elke week een weegproef en we merken dat de groei gelijkmatiger is. De mestkwaliteit is beter en voerschakelingen zijn niet meer lastig. Je ziet ook dat de vleeskwaliteit, en dan vooral de spierdikte, verbetert. Het voer is bovendien smakelijker geworden omdat het azijnzuur nu op een lager niveau is."

(Bron foto: Thinkstock)