Nieuws

Gids voor teelt zeekraal: een snelkiemend gewas

De teelt van zeekraal op Zeeuwse proefvelden, in de kas en in laboratoriumonderzoek heeft diverse bevindingen opgeleverd, welke zijn samengevat in een praktisch en beknopt boekje. Een recente -nog niet in de gids opgenomen- ontdekking is dat zeekraal in een half uur kan kiemen.

Zeekraaltelers en  telers die in het gewas geïnteresseerd zijn, kunnen met de kennis uit het boekje - voorzien van vele foto’s - hun voordeel doen, bijvoorbeeld voor de verbetering van de teelt, of voor het opzetten van een nieuwe teelt. Aan het boekje, genaamd ‘Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de volle grond’, zijn bovendien twee protocollen toegevoegd: één voor veldbewerking en teelt en één voor zaadwinning en schoning van zaad. Het boekje en de protocollen kunnen worden gedownload (klik rechts). De protocollen zijn in geplastificeerde vorm ook los verkrijgbaar.

Zout voor groei, zoet voor kiem

In het boekje staat algemene informatie over zeekraal; een eenjarige, zoutminnende plant zonder bladeren, die voor zijn groei zout nodig heeft, maar juist zoet water als trigger gebruikt om te ontkiemen. “Dat laatste kan snel gaan”, vertelt Greet Blom, mede-auteur van het boekje (andere auteur: Willem de Visser). Ze vertelt erg verrast te zijn geweest om onder de microscoop te hebben ontdekt dat een zaadje binnen een half uur kan ontkiemen.

Inundatie tegen onkruid

Buiten de kas en het laboratorium, maar op proefvelden van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is 3 jaar onderzoek gedaan naar knelpunten in de teelt. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het project de Zeeuwse Tong. Zo blijkt dat inundatie (onder water laten lopen van velden met [zout] water) in de winter een effectieve manier is om onkruid te doden of in de kiem te smoren en ook de onkruiddruk daarna -tijdens de zeekraalteelt- terug te dringen.

In het onderzoek zijn twee soorten zeekraal meegenomen: Salicornia europaea en Salicornia procumbens. Laatstgenoemde kiemt zelfs in zeewater redelijk goed, maar het heeft de voorkeur om direct na zaai te irrigeren met zoet water en direct na kieming met zout water.

Het boekje beschrijft verder welke meststoffen van belang zijn voor het gewas, welke zoutconcentraties in het gewas het meest optimaal zijn, hoe en wanneer zaad kan worden gewonnen, enzovoorts.

Onderzoek/project

De opdrachtgever van het boekje is, naast de Zeeuwse Tong, het EU-Interregproject AquaVlan. Bij de totstandkoming van het boekje is ook gebruik gemaakt van de opgedane kennis in de samenwerking met Truus Rigter en met leden van de Zilte Kennis Kring. De auteurs van de uitgave werken voor de Business Unit Agrosysteemkunde van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR.


(Bron foto: Thinkstock)