Nieuws

Gilde opgericht voor en door Traditionele Schaapherders

Traditioneel werkende schaapherders met zeldzame rassen houden in deze tijd met moeite hun hoofd boven water. Een onlangs opgerichte vereniging en stichting gaan hier verandering brengen.

Het Gilde onderscheidt zich van de bestaande organisaties door de focus op de cultuurhistorische waarde van een traditioneel werkende herder met zeldzame Nederlandse schapenrassen. Hun prioriteit betreft het behoud van levend erfgoed en agrobiodiversiteit; zaken die op dit moment door tal van omstandigheden moeilijk economisch rendabel zijn en dus niet zonder maatschappelijke steun, waardering en tijdelijke dan wel structurele financiering overeind kunnen blijven. Het Gilde zal zich tevens inzetten om het tij te keren door zich – daar waar mogelijk – in te zetten op vernieuwende en ondernemende vormen van zelfstandig herderschap.

Het Gilde vindt brede steun, van onder andere het ministerie, Natuurmonumenten, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Slowfood.

Op vrijdag 27 maart kwamen de herders voor het eerst bijeen op hun eerste ledenvergadering. In de middag werden de vereniging en de stichting van het Gilde van Traditionele Schaapherders aan pers en andere genodigden voorgesteld. Meer over het Gilde is te lezen op hun website.

Foto: SZH


Publicaties

(1)