Nieuws

Glansrol voor 3D voedselprinten in de toekomst?

Tegen 2050 zijn zo’n 100 miljard dieren nodig voor voedselproductie: 'grote kans voor de veeteeltsector', 'heel grote druk op het ecosysteem'. Kan 3D voedselprinten een rol spelen in dit vraagstuk?

In VeeteeltVlees worden de voordelen van driedimensionaal (3D) voedselprinten belicht in het artikel Afspraak met de toekomst. Ook is te lezen wat de status is van 3D-printingtechnologie op dit vlak.

Geen productieafval

'Zo worden er in Amerika al pizza’s en hamburgers vervaardigd uit natuurlijke basisbestanddelen die artificieel werden vermeerderd en met een 3D-voedselprinter vorm wordt gegeven. In Japan produceert men op dezelfde wijze al sla'. (Zie in dit licht ook een product van eigen bodem: Nederlandse primeur met kweekvleesburger).

Een genoemd voordeel van 3D-printing is dat het proces 'geen productieafval' oplevert. Verder biedt de technologie de mogelijkheid om lokaal te produceren. Ten opzichte van de huidige gang van zaken in de levensmiddelenindustrie zouden er verder minder grondstoffen, productieruimte, transport en energie nodig zijn.

Techniek

De techniek werkt als volgt, in VeeteeltVlees in beeld gebracht in een infographic met varken als bron en worst als resultaat: er wordt biopsie gedaan op een levend dier (een stukje weefsel wordt uit het lichaam verwijderd) en uit het gewonnen weefsel worden spiercellen gehaald. Daaraan wordt een groeimedium toegevoegd voor celvermeerdering, waarna deze vleescellenpasta in een printer wordt verwerkt tot 'vleesbladen'. De plakjes vlees worden geassembleerd tot vleeskubussen om de textuur te verbeteren, waarna bijvoorbeeld nog vitamines en smaak kunnen worden toegevoegd. Het resultaat: 'panklaar vlees'.

De informatie uit het artikel in VeeteeltVlees is voor een groot deel gebaseerd op kennis van Mario Fleurinck, door Kmo Insider omschreven als 3D-printing pionier. Zie het artikel 3D-printing pionier Mario Fleurinck: ''We zijn in transitie naar een maatschappij 3.0'' voor een interview met Fleurinck.


(Bron foto: Pixabay)