Nieuws

Glastuinbouw haalt onderwijs naar de kas: project hybride leren van start

Hybride leren is dé nieuwe manier van leren. Bij het leren in een hybride omgeving worden school en praktijk met elkaar verweven. Maandag 25 juni is het project ‘Hybride leren in de Glastuinbouw’ gestart waarbij beroepsonderwijs en ondernemers in het Oostland en de gemeente Lansingerland intensief gaan samenwerken aan teeltopleidingen.

Binnen dit project krijgen leerlingen op diverse glastuinbouwbedrijven les van de ondernemer.

Het startschot van het project werd gegeven door Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. “Hybride opleiden leidt tot win-win situaties voor alle betrokkenen: het onderwijs, de bedrijven, de gemeente en de leerlingen”, aldus Van der Tak. “Tevens maken we het op deze manier weer aantrekkelijk om in de praktijk aan de slag te gaan, wat een toegevoegde waarde is op school.”

Verschillende scholen betrokken

Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en de gemeente Lansingerland en loopt van 2018 tot 2020. Bij het project zijn diverse scholen uit het Oostland aangesloten: Melanchthon Business School (MBS), Lentiz mbo Oostland, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing. Initiatiefnemer van dit project is SOB Oostland (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in het Oostland) en verder werken in het project samen: Glastuinbouw Nederland, VNO-NCW Oostland, gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en de glastuinbouwbedrijven waar en door wie de lessen worden gegeven. De onderwijsinspectie wordt gevraagd om advies.

Meest kansrijke vorm van opleiden

Projectleider Cees de Jong, directeur MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland, gaf tijdens de projectstart aan dat hybride leren de meest kansrijke vorm van opleiden is op dit moment. “De innovatie in de bedrijven gaat te snel voor de traditionele manier van opleiden in het beroepsonderwijs. Daarbij wil de jeugd ook steeds liever praktijkles. Door deze verbinding is het onderwijsprogramma steeds 'up to date', krijgen leerlingen een realistisch beeld van nieuwe ontwikkelingen in de sector, is het leuk om te leren en kunnen bedrijven leerlingen aan zich binden”, aldus De Jong. “En door hybride opleiden hebben bedrijven invloed op het programma van het onderwijs en kunnen zij leerlingen de weg wijzen in hun carrière”, voegt Ted Duijvestijn, voorzitter van SOB Oostland en eigenaar van Duijvestijn Tomaten in Pijnacker, hieraan toe.

Meer informatie en details over programma volgen in september.

(Bron LTO )