Nieuws

Glastuinbouwsector vreest nieuwe wetgeving

Kas en een elektriciteitsmast
Bron foto: kievith (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    wet fiscale maatregelen, energietransitie
  • Interessant voor
    glastuinbouwers
Bekijk de bronnen
De plannen die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag raken de glastuinbouwsector hard. Nieuwe wetgeving zal binnen enkele jaren voor een grote lastenstijging voor ondernemers zorgen. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland luidt de noodklok.

Op Prinsjesdag is het voorstel voor de Wet fiscale maatregelen ingediend. In de wet gaat het om een stapsgewijze afschaffing van het verlaagde tuinbouwtarief. Hetzelfde geldt voor de vrijstelling voor energiebelasting bij het gebruik van WKK (warmte-krachtkoppeling). Tot slot vermeldt de wet de introductie van een CO2-heffing voor de glastuinbouw.  

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland is ongerust: “Niet alleen kosten deze maatregelen kleinere en extensievere bedrijven de kop, maar ook wordt investeren in de energietransitie voor de overblijvers onmogelijk.” Het wetsvoorstel strookt volgens de voorzitter niet met de initiatieven van de sector om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Ook waarschuwt de voorzitter van Glastuinbouw Nederland voor voedselarmoede, omdat gezond eten steeds duurder wordt. 

“Niet alleen kosten deze maatregelen kleinere en extensievere bedrijven de kop, maar ook wordt investeren in de energietransitie voor de overblijvers onmogelijk.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland, 2023

Enorme lastenstijging  

Wageningen Economic Research berekende eind vorig jaar dat de lasten voor telers enorm zullen stijgen door de ingediende wet. Deze zullen in 2030 € 740 miljoen bedragen, waar dit in 2019 nog € 24 miljoen was.  

Een onderzoek van augustus dit jaar van adviesbureau Trinomics bevestigt dit beeld. In het rapport worden voor verschillende typen bedrijven (onder andere standaardtuinder, tuinder met lage en hoge energievraag, belichtende en niet-belichtende tuinder) doorgerekend wat de lastenstijging zal zijn. Volgens dit rapport zorgen de voorgestelde maatregelen voor een lastenstijging in 2030 van € 528 miljoen voor de totale sector.

Gevolgen voor individuele ondernemers 

De voorgestelde wetgeving roept veel vragen op bij ondernemers, Glastuinbouw Nederland heeft een verzamelpagina op hun site met informatie. Daar staat onder andere een rekentool, waarmee individuele ondernemers de financiële impact van de maatregelen kunnen berekenen.  

Ook is er een online spreekuur geweest, dat is terug te kijken. In dit webinar zet Glastuinbouw Nederland op een heldere manier de gevolgen van de voorgestelde wetgeving op een rij. Beleidsspecialist Energie & Klimaat Alexander Formsma en voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland gaan ook in op vragen van volgers van het spreekuur.