Nieuws

Glastuinders werken aan zuivering restwater

Glastuinders moeten hun restwaterstromen zuiveren. Dat is niet alleen verplicht vanaf 1 januari 2018, begin juli werd, met een beperking van de toelating van imidacloprid, ook duidelijk dat lozing van residuen van middelen telers direct raakt.

Op 6 juli maakt het CTGB bekend dat tuinbouw bedrijven zonder gecertificeerde zuivering middelen imidaclopridhoudende middelen niet langer mogen gebruiken. Sinds 2014 bestaat voor imidacloprid de toelatingsvoorwaarde van 99,5 procent waterzuivering voorafgaand aan lozing. Slechts een handvol bedrijven voldoet aan die eisen, zo meldde het NOS journaal die dag.

Verplichte zuivering

Telers werken wel aan zuivering van hun restwaterstromen. Dat moet ook wel. vanaf 1 januari 2018 zijn ze verplicht hun restwaterstromen voor 95% te zuiveren. Glastuinders bereiden zich er op voor. Vakblad Onder Glas maakt in het artikel 'Hoog tijd voor telers om waterstromen nu in beeld te brengen' duidelijk dat je je als teler kunt voorbereiden door waterstromen in beeld te brengen.

Voorbereiding

Om je voor te bereiden is er een QuickScan Waterzuivering ontwikkeld die de situatie per bedrijf in beeld kan brengen. Deelnemers vullen watertechnische gegevens in, zoals de herkomst van het gietwater, het watergeefsysteem, het gebruik van recirculatie of ontsmetting en de rioolaansluitingen. Je kunt die QuickScan inzetten voor collectieven die hun reststroom gezamenlijk willen zuiveren. Na invulling van die QuickScan kan een adviseur een rapport opstellen voor te nemen vervolgstappen. Dat rapport is het begin van bewustwording, denkt Jaap Bij de Vaate van Delphy. Het is voor bedrijven aanleiding oplossingen te zoeken.

Duuzame bedrijfstak

De beste oplossing zou zijn om alle restwaterstromen binnen het eigen bedrijf te houden. Soms kan dat, bij bedrijven met substraatteelt en recirculatie. Voor andere bedrijven is een zuiveringsinstallatie de oplossing. Bij de Vaate denkt in het artikel dat nog onvoldoende telers zich er van bewust zijn dat er een directe relatie is tussen waterkwaliteit, het in stand houden van het pakket gewasbeschermingsmiddelen en de toelating van nieuwe middelen. 'Willen we naar een duurzame bedrijfstak groeien dan hoort zuiveren van het restwater erbij', aldus Bij de Vaate.

(Bron foto: Thinkstock)