Menu
Nieuws

Glastuinders werken aan zuivering restwater

Glastuinders moeten hun restwaterstromen zuiveren. Dat is niet alleen verplicht vanaf 1 januari 2018, begin juli werd, met een beperking van de toelating van imidacloprid, ook duidelijk dat lozing van residuen van middelen telers direct raakt.

false