Nieuws

Glastuinders zuiveren spuiwater

Vanaf 1 januari 2018 mag nog maar 5% van de gewasbeschermingsmiddelen via het spuiwater in het riool terecht komen. Glastuinders moeten dus hun water zuiveren. Tomatenteeltbedrijf Lans experimenteert met een nieuw ontwikkelde zuiveringsinstallatie.

De zuiveringsinstallatie van Moor Filtertechniek is een indrukwekkend samenspel van buizen, leidingen en kolommen. De installatie zuivert het spuiwater, waarbij ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten eruit wordt gefilterd. Tomatenteler Stephan van der Lans ziet de noodzaak van de zuivering. Naast milieutechnische redenen vindt hij het ook zonde om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op het riool te lozen. Het kost gewoon geld, zo zegt hij in het artikel 'Dat gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten behouden blijven, is winst'

Nanofiltratie

De Poseidon filterinstallatie, die Van der Lans gebruikt, is gebaseerd op nanofiltratie. Een membraan met een klein poriegrootte laat natriummoleculen door, maar houdt andere moleculen zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen tegen. Uit de testresultaten blijkt dat de membraan nutriënten als ijzer, zwavel en molybdeen voor 100% tegenhoudt, fosfor voor 90% en nitraat voor 40%. Na de nanofiltratie gaat het vrijwel schone water nog door actief kool waardoor organische materialen zoals gewasbeschermingsmiddelen worden gbonden. Het spuiwater dat in het riool komt, is dan nagenoeg schoon.

Nulemissie

De filterinstallatie is nog niet uitontwikkeld. Het idee van de ontwikkelaars is dat ze een nulemissie willen bereiken zoals vanaf 2027 wettelijk verplicht is. Van der Lans heeft daarnaast ook nog een omgekeerde osmose-installatie laten plaatsen. Met die installatie kan hij schoon water, met een laag natriumgehalte weer terugbrengen in de kas en vermindert hij het volume spuiwater met 80%.

(Bron foto: Shutterstock)