Nieuws

GLB nog steeds gericht op inkomenssteun

Als uitvloeisel van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is er in 2015 in Nederland € 712,8 miljoen betaald aan directe inkomensondersteuning aan boeren. Van dit bedrag is 30% of € 210 miljoen uitbetaald voor het realiseren van vergroeningsmaatregelen.

Willen agrarisch ondernemers in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, zoals dat is in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dan moeten ze voldoen aan een aantal vergroeningsvoorwaarden. Ze kunnen bijvoorbeeld ecologische aandachtsgebieden aanleggen, zoals akkerranden. Bovendien moeten ze voldoende verschillende gewassen telen en moeten melkveehouder een deel van het areaal grasland als blijvend grasland in stand houden.

Uit een onderzoek blijkt dat 30% van het totale bedrag - € 712,8 miljoen - dat in 2015 aan de 650.000 agrarische bedrijven is betaald, is uitbetaald voor het realiseren van een van die vergroeningsmaatregelen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten.'

Inkomenseffecten

Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in beeld gebracht wat de inkomenseffecten van het GLB is zoals dat vanaf 2015 geldt. Uit dat rapport blijkt dat per bedrijf gemiddeld € 10.960 euro is uitbetaald. Dat bedrag is 28% van het gemiddelde inkomen (€ 39.590) uit het bedrijf. In totaal is er in 2015 € 43 miljoen minder uitbetaald dan in 2014.

Veranderingen

Omdat de betalingsrechten veranderd zijn - voorheen waren er toeslagrechten op basis van een historisch model - is er voor verschillende bedrijven nogal wat veranderd. De grootste verandering traden op in de vleeskalverhouderij, op de zetmeelaardappelbedrijven en in de intensieve melkveehouderij. De vleeskalverbedrijven gingen er gemiddeld €11.000 in inkomenssteun op achteruit, de zetmeelaardappelbedrijven gemiddeld €7.000 en de intensieve melkveehouderijbedrijven gemiddeld circa € 2.000 per bedrijf.

Kosten

Om aan de vergroeningseisen te voldoen maken ondernemers kosten. Uit het rapport blijkt dat 904 bedrijven akkerranden aanlegden. De kosten hiervan bedraagn zo'n € 3000 per bedrijf. Akkerbouwers die in het verleden maar één of twee gewassen in het bouwplan hadden, maakten lagere kosten om aan de vergroeningseisen te voldoen, naar schatting € 995 per bedrijf. Maar die extra kosten werden gecompenseerd door de ontvangen premie, schrijft het rapport. Gemiddeld ontvingen de akkerbouwers ruim € 5300 per bedrijf.

In een kamerbrief van 28 september stelt toenmalig minister Kamp dat het GLB nog steeds sterk gericht is op inkomenssteun. De regering vindt dat het GLB in het toekomst meer gericht moet zijn op ondersteuning van maatschappelijke diensten.

(Bron foto: Pixabay)