Nieuws

Goed drinkwater voor pluimvee is essentieel

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Pluimvee, Diergezondheid
  • Interessant voor
    Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
Kippen drinken twee keer zoveel water als dat ze voer eten. De beschikbaarheid van goed drinkwater is heel belangrijk voor het dierenwelzijn. Het is verstandig de kwaliteit van drinkwater vier keer per jaar te laten onderzoeken.

Goed drinkwater is een eerste levensbehoefte van mens en dier. Als mens wil je dat drinkwater schoon en smakelijk is. En je wilt er liefst niet te lang naar zoeken. Ook voor dieren is de beschikbaarheid van goed drinkwater essentieel. Maar wat is goed drinkwater? In een artikel in vakblad Pluimvee legt veterinair toxicoloog Deon van der Merwe van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit waar hij op let bij beoordeling van een drinkwatermonster.

Drinkwaterkwaliteit

Een gezonde leefomgeving voor dieren draagt ook bij aan het welzijn van dieren. Veehouders die oog hebben voor diergezondheid, dragen automatisch bij aan het welzijn van dieren, zegt Van der Merwe. En voor een gezonde leefomgeving is een goede drinkwatervoorziening essentieel. De beschikbaarheid van goed drinkwater is immers een eerste levensbehoefte van mens en dier, zeker voor pluimvee. Kippen drinken twee keer zo veel water als dat ze aan voer eten.

Een goede drinkwatervoorziening voor dieren moet aan drie eisen voldoen. Het water moet smakelijk zijn, dieren moeten het graag drinken. Het moet beschikbaar zijn op de plek waar dieren gewoonlijk drinken en het moet vrij zijn van schadelijke stoffen.

Natuurlijk kun je zelf controleren of het drinkwater goed is: door te ruiken, te proeven of door een doe-het-zelf-test van de GD te doen. Maar beter is het een laboratoriumonderzoek te laten doen. De GD adviseert vier keer per jaar de kwaliteit van het drinkwater te laten onderzoeken.

Nitrietvergiftiging

Wanneer een monster binnenkomt in het lab, kijkt Van der Merwe naar de pH-waarde, de aanwezigheid van ammonium, nitriet of zout, de hardheid en het kiemgetal van bacteriën, zoals specifiek de E. coli-aantallen. Wanneer er een teveel is aan nitriet kan dat leiden tot nitrietvergiftiging of zuurstoftekort. En wanneer de pH-waardes uit balans zijn, is het water minder smakelijk of verontreinigd, waardoor dieren het niet graag drinken.

Naast een regelmatige controle van de drinkwaterkwaliteit, kunnen veehouders ook zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater op peil blijft door een adequate reiniging van drinkwaterleidingen.

(Bron foto: WUR Fred van Welie)

Publicaties

(4)