Nieuws

Goed nieuws over Nederlandse biomassa

Vragen en antwoorden over het gebruik van Nederlandse houtige biomassa

De omschakeling naar duurzame energie vraagt veel van de samenleving. Nieuwe technieken, nieuwe geldstromen, nieuwe kennis, nieuwe marktpartijen, nieuwe ketens, import, export: het is allemaal nodig om een duurzame energie voorziening mogelijk te maken. Dat geldt voor wind, voor zon, voor water, voor geo-thermie en ook voor biomassa. De ontwikkelingen op alle gebieden gaan snel. Met deze brochure wil de brancheorganisatie Algemene Vereniging Inlands Hout een bijdrage leveren aan meer inzicht in een reeks van aspecten die te maken hebben met een keuze voor duurzame energie op basis van biomassa. Vanuit onze kennis van de biomassamarkt en onze netwerken denken we dat het goed is om deze inzichten te delen met politiek, beleidmakers, initiatiefnemers, toezichthouders, adviseurs en bedrijfsleven. Een gedeeld inzicht over de hele keten is van belang om initiatieven tot een succes te maken.