Nieuws

Golfbaanonderhoud begint met bodemanalyse

Voor een goed onderhoud van een golfbaan is een juiste bemesting nodig. Een bodemanalyse is de basis voor een bemestingsplan. Vakblad Greenkeeper legt in een artikel uit hoe bodemanalyses tot stand komen.

Wil je weten hoe de voedingstoestand van de bodem is, dan kun je een bodemanalyse laten uitvoeren. Je zou verwachten dat de resultaten van zo'n analyse duidelijkheid scheppen, maar vakblad Greenkeeper maakt duidelijk dat dat niet altijd zo is. In het artikel 'Verrassende verschillen in bodemanalyses' legt het vakblad uit hoe bodemanalyses uitgevoerd worden en hoe je de resultaten kunt interpreteren.

In de bodem zitten de verschillende voedingsstoffen die een plant nodig heeft: stikstof (N), fosfor (P), kali (K), zo legt het vakblad uit. Een deel van die voedingsstoffen is direct beschikbaar voor de plant, een deel zit als voorraad in de grond, maar is wel door planten opneembaar en een deel is een gefixeerde voorraad. Die laatste voorraad is niet beschikbaar voor planten.

Stikstof

Sommige gegevens die je terugvindt op de resultaten van bodemanalyses hebben betrekking op de totale voorraad, terwijl andere gegevens de direct beschikbare voorraad weergeven. Van stikstof bijvoorbeeld geeft N-totaal in de bodemvoorraad de hoeveelheid stikstof weer die op lange termijn beschikbaar kan komen, terwijl het getal NLV (stikstofleverend vermogen) weergeeft hoeveel stikstof het komend jaar beschikbaar komt.

Bodemvoorraad

Bij fosfor heb je de kengetallen P-PAE en P-Al. P-PAE staat voor de fosfaatfractie die geleidelijk beschikbaar komt voor de plant. P-Al is een maat voor de totale bodemvoorraad aan fosfaat. Van kalium vind je op de analyseresultaten het K-getal en K-PAE. K-PAE geeft de hoeveelheid kalium weer die voor de plant beschikbaar is. In het K-getal, die ook de voor de plant beschikbare hoeveelheid kalium weergeeft, is de invloed van organische stof op kalium verwerkt. Daarnaast vind je soms nog het K-CEC-getal dat weergeeft hoeveel kalium gebonden is aan het klei humus complex. CEC staat voor het klei-humus complex (cation exchange capacity).

Bemestingsadvies

Uit het artikel wordt duidelijk dat de resultaten van analyses uit verschillende laboratoria niet altijd hetzelfde zijn. Voor een goed bemestingsadvies moet je niet alleen rekening houden met de directe beschikbaarheid van de mineralen, maar ook met de voorraad die in de loop van een groeiseizoen beschikbaar komt.

(Bron foto: Pixabay)