Nieuws

Gras en beweiden: niet één managementmethode

Gras, het meest complete melkveevoer, is ook gespreksvoer. Graslandmanagement met alles wat daarbij komt kijken staat in de belangstelling. Zo is de keuze in manieren van beweiden groter dan ooit.

In vakblad Veeteelt Extra Gras draaien alle artikelen om beweiden en/of gras. In het artikel Boer zoekt beweidingssysteem, over het brede spectrum aan beweidingsmethoden, wordt gesteld dat persoonlijke voorkeur in grote mate bepaalt welk systeem wordt gekozen.

Uit het artikel Succesfactoren voor goed grasland zeer divers – interviews met 3 melkveehouders, blijkt dat boeren ook inspelen op hun grondsoort voor optimaal graslandgebruik.

Kijk wat koe kan met gras

Het hoofdartikel Het groene goud legt de focus op het gras: 'We willen koeien steeds meer als varkens voeren, maar kijk eerst eens wat ze allemaal kunnen met gras. Daar is meer mogelijk dan voervoorlichters ons wel eens willen doen geloven'. In het artikel wordt de boerenwijsheid ‘gras groeit uit gras’ verder uitgediept en stilgestaan bij de stoffen in gras, kenmerken van gras uit een goede graskuil, aantal grassoorten, de top 5 grassen in de melkveehouderij, het Nederlandse graslandareaal, de energie-efficiëntie van gras gelet op de koe, enzovoorts.

Betreffende energie-efficiëntie: koeien zouden met een stuk minder zware uiers rondlopen als zij puur gras zouden krijgen. De melkproductie zou liggen op rond de 25 kilo melk per dag per koe. Bij een rantsoen van 30% graskuil, 30% snijmaiskuil en 40% krachtvoer produceert de koe gemiddeld 40 kilo melk per dag.

Stappenplan beweiden

In het artikel Boer zoekt beweidingssysteem is te lezen dat veehouders tijd noemen als belangrijke factor bij weiden. Zo kosten bijvoorbeeld draadjes zetten en koeien ophalen nu eenmaal tijd. 'Als een veehouder weinig tijd aan beweiden wil besteden, zijn het vooral systemen met een langere beweidingsduur die interessant zijn, zoals extensief omweiden of standweiden. Maar dat wil niet zeggen dat het geen management vraagt of vanzelf gaat', meldt een grasspecialist.

In het artikel wordt verwezen naar een hulpmiddel voor het maken van het meest ideale beweidingssysteem, genaamd MIJN Beweidingssysteem. Een ander hulpmiddel is de grashoogtemeter, al dan niet gekoppeld aan een managementprogramma. Door de toenemende aandacht voor graslandmanagement neemt ook de belangstelling voor grashoogtemeters toe (artikel: Van duimstok tot volautomatisch).


(Bron foto: Thinkstock)