Nieuws

Gras- en maisteelt met hightech technieken

Door nieuwe technieken zijn veehouders straks in staat hun land te bewerken als akkerbouwers. En het levert op.

Satellietbeelden, drones, veriscans, gps en gewassensoren. Door het gebruik van verschillende technieken en koppelingen met computermodellen ontstaan praktische adviezen die rendement gaan opleveren voor veehouders. ‘Ik denk dat deze technieken helpen om een opbrengstverhoging van tien tot vijftien procent te halen’, zegt WUR-onderzoeker Idse Hoving in het artikel ‘Hightech gras- en maisteelt' uit Veeteelt. Technieken die voor melkveehouders over een jaar of drie standaard zijn, voorspelt hij. ‘Het past in het streven naar precisielandbouw.’

Opbrengst

In het artikel komt een aantal deskundigen aan het woord die vertellen over de mogelijkheden van alle nieuwe technieken, zoals het variabel toedienen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaigoed. En dat loont, want de verschillen in opbrengst op maisland kunnen oplopen tot wel dertig procent, zo blijkt uit metingen de afgelopen jaren. ‘Wanneer de prijzen voor voer hoog worden, wil je als teler weten hoe je van elf naar achttien ton droge stof per hectare kunt komen’, zegt Herman Krebbers van DLV Plant. Een belangrijk argument om slimme technieken te gebruiken om de maisteelt te verbeteren. ‘Je praat al gauw over 500 tot 600 euro per hectare meer opbrengst.’

Loonwerkers

Krebbers ziet in deze ontwikkeling een kans voor loonwerkers. Zij kunnen data verzamelen en aanbieden aan hun klanten. Krebbers doet momenteel veldproeven met de ‘pasture reader’, een automatische grashoogtemeter, om de grasopbrengst eerst te bepalen en daarna te controleren met het wegen van het kuilgras. ‘Als de metingen kloppen met de wegingen, is zo’n pasture reader voor loonwerkers een goede investering. Ze koppelen de data van het maaien aan gps, zodat de klant de opbrengst per perceel precies weet.'

Drones

Voor de toekomst ziet Krebbers mogelijkheden voor hightech in ontwikkeling, zoals drones, de onbemande vliegtuigjes met camera die op afstand te besturen zijn. ‘Daarmee kun je de hoeveelheid biomassa voorspellen en bijvoorbeeld het eiwitgehalte. Daarmee zou je heel goed het optimale oogsttijdstip kunnen bepalen.’ Aan het woord komt ook Christel Thijssen, de eerste loonwerker in Nederland die met een zogenaamde UAV, een Unmanned Aerial Vehicle, gewassen van zijn klanten kan ‘scannen’. ‘Veel melkveehouders kijken me raar aan als ik erover vertel, ze denken dat het alleen voor akkerbouwers van belang is’, aldus Thijssen. ‘Maar in de stal selecteer je toch ook laag- en hoogproductieve koeien op basis van data? Met de UAV doen wij iets dergelijks op het land.’


(Bron foto: Pixabay)