Nieuws

Grasgroei meten als basis van graslandmanagement

Beweiden is een vak. Optimaal weidebeheer is gebaseerd op kennis, vakmanschap en ondernemerschap. Het begint bij meten. Je moet weten hoeveel gras je hebt.

In het project Amazing Grazing, dat in 2012 gestart is, richten melkveehouders en onderzoekers zich op innovatieve oplossingen voor knelpunten in de weidegang. De trend is dat op Nederlandse mellkveebedrijven minder weidegang plaatsvindt. In een nieuwsbericht op Groen Kennisnet 'Meer koeien in de wei' meldden we onlangs dat het percentage weidende koeien is teruggelopen van 90% in 2001 naar 70% in 2013.

Grashoogte meten

Feit is dat het managen van beweiden lastig is. Melkveehouders willen grip krijgen op de productie. Hoeveel gras heb ik? Waar kan ik de koeien het beste inscharen? Het deelproject 'Management by measurement', een van de vijf onderdelen in het project Amazing Grazing, richt zich hierop. In dit deelproject zijn tools ontwikkeld om zicht te krijgen op grasgroei, grasopbrengst en grasopname bij beweiden. Het begint met het meten van de grashoogte.

Melkveehouders hebben grashoogtemeters gebruik. Met een grashoogtemeter kun je op basis van referentiewaarden een inschatting maken wat de drogestofopbrengst van een perceel is. In het project hebben de melkveehouders verschillende grashoogtemeters gebruikt. Voor die grashoogtemeters is een ijklijn opgesteld voor de Nederlandse situatie. In een grasgroeimeetnet zijn gegevens van verschillende regio's in Nederland over grasgroei en graskwaliteit verzameld die je als referentiewaarde kunt gebruiken.

Weidewig

Een tweede tool die ontwikkeld is, is de 'Feedwedge' of weidewig. Met dit hulpmiddel, een computerprogramma, kun je je grasvoorraad bijhouden. Zo krijg je inzicht in het grasaanbod en de grasbehoefte en hou je overzicht over de percelen die begraasd en gemaaid moeten worden. In een filmpje legt onderzoekster Marcia Stienezen uit hoe je de weidewig gebruikt. Handig bij omweiden. Maar je moet wel wekelijks je drogestofopbrengst meten.

E-book

In het e-book ‘Management by Measurement’ staan veel ervaringen van melkveehouders en adviseurs, onderzoeksresultaten, verwijzingen naar filmpjes en rapporten. Het project Amazing Grazing is eind 2012 geïnitieerd door Wageningen UR Livestock Research en Courage en is vervolgens in opdracht van Duurzame Zuivelketen uitgevoerd en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Zuivel (nu ZuivelNL). Meer informatie over het project vind je op de website AmazingGrazing.eu.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Gert-jan Rodenboog)