Nieuws

Graskarper als waterplantenbeheerder

Woekerende waterplanten belemmeren waterafvoer of kunnen leiden tot vissterfte. Door graskarpers in te zetten kun je waterlopen weer vrij maken. Dat is goedkoper dan maaien en afvoeren.

Steeds vaker hebben waterbeheerders te maken met dichtgroeiende waterlopen, schrijft vakblad Visionair. Een dicht waterplantendek belemmert de waterafvoer. Bovendien kan zo'n dichtgegroeid water leiden tot zuurstofarme omstandigheden wat vissterfte veroorzaakt. Het is daarom belangrijk waterplanten te verwijderen. Dat kan door maaien en afvoeren, maar dat is arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Bovendien beschadig je ook het ecosysteem en de visstand. Je kunt ook graskarpers inzetten. In het artikel 'Biologische maaiboten' schrijft het vakblad over de inzet van graskarpers.

Graskarper

De graskarper (Ctenopharyngodon idella), een plantenetende vis, is niet inheems. De soort komt van oorsprong uit China, uit het stroomgebied van de Amur. Voor voortplanting heeft de vis specifieke eisen. Zo moet het water van hoge temperatuur zijn, snel stromen en moeten er stroomvlaktes aanwezig zijn. In Nederland is de kans op voortplanting daarom niet zo groot. Toch kan de soort in Nederlandse wateren goed overleven. Bij temperaturen tussen de 20°C en 30°C kan een graskarper per dag meer dan zijn eigen lichaamsgewicht aan waterplanten eten.

Waterplantenbeheer

Een effectieve inzet van graskarpers als waterplantenbeheerder komt nogal precies. Je moet ze in de juiste dichtheid inzetten. Het artikel noemt enkele richtlijnen. Zo heb je voor bestrijding van draadalgen 20 tot 30 vissen per hectare nodig, terwijl je voor het bestrijden van waterplanten die geen voorkeursplant van de graskarper zijn, 100 tot 150 stuks per hectare nodig hebt. De kosten van het beheer is naar schatting 10 tot 15 keer lager dan wanneer je maait en afvoert, zo is te lezen in het artikel.

Toestemming

Je mag een gaskarper niet overal uit zetten. In wateren met een hoge natuurdoelstelling of stromend water is het niet toegestaan graskarpers in te zetten. Het mag wel als wateren dichtgroeien met exotische waterplanten. Als je ze inzet, moet je toestemming hebben van de eigenaar of visrechthebbenden. Als het water niet afgesloten is, moet je het het uitzetdeel afsluiten met gaashekken.

(Bron foto: De Engbretson, Eric - Wikimedia)