Nieuws

Grasklaver tegen uitstoot broeikasgassen

De combinatieteelt van gras en klaver heeft een positief effect op de bodem: op de organische stof- en stikstofbalans. Bovendien vermindert het de uitstoot van broeikasgassen.

Biologische boeren werken aan een goede bodemkwaliteit en -structuur. Ze vinden dat belangrijk omdat het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat versterkt. De combinatie van gras en klaver, 'grasklaver' als rustgewas kan hen daarbij helpen. Door de natuurlijke stikstofbinding draagt de combinatie van gras en klaver bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, schrijft Ekoland in het artikel 'Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie'. Ook voor akkerbouwers kan grasklaver interessant zijn. Maar dan moeten ze wel samenwerken met veehouders.

Samenwerking

De samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders is al lang gemeengoed in de biologische landbouw, schrijft het vabkald. Het handboek Koppelbedrijven uit 2004 laat zien hoe je die samenwerking vorm kunt geven. Ook bij de teelt van grasklaver werpt die samenwerking vruchten af. Melkveehouders zorgen voor afzet van de grasklaver, terwijl akkerbouwers profiteren van het positieve effect van grasklaver op bodem en volggewassen.

Saldo

Met het computermodel FarmDESIGN hebben onderzoekers op basis van gemiddelde opbrengsten en kosten uit een berekening gemaakt van de gemiddelde opbrengsten en kosten (uit KWIN) een berekeningen gemaakt van onderandere arbeidsbehoefte, saldo, organische stof- (OS) en stikstofbalans (N). Uit de berekeningen blijkt dat grasklaver een goed rustgewas is voor akkerbouwers, beter dan tarwe. Per hectare worden een OS-balans van +400 tot +1000kg, een N-overschot van 40 tot 60kg berekend. Bovendien bedraagt het saldo zo'n € 3000,- tot € 5000,- per hectare.

(Bron foto: Pixabay)