Nieuws

Grasland efficiënter bemesten in Drenthe

Veehouders van de Grasland Studieclub Koekange – Ruinerwold en van de Studiegroep Riestenlaand vragen zich af of het mogelijk is om meer opbrengst te halen van het land door de mest beter te benutten. De beide studieclubs schakelden studenten veehouderij van Terra MBO Meppel in om de veehouders te helpen bij dit onderzoek.

Met de huidige technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van drones en bodemscans, kunnen boeren immers heel gedetailleerde informatie krijgen over het land. In de akkerbouw wordt al langer gebruik gemaakt van deze technologie om hogere rendementen te krijgen en verspilling tegen te gaan, kortom om efficiënter te werken. Nadat zeven veehouders vorig jaar mei met een bodemscan een perceel in kaart hadden laten brengen, deden de studenten na elke maaibeurt metingen aan de hoeveelheid grasopbrengst op deze percelen.

Op 15 februari presenteerden de studenten hun bevindingen aan zo’n zestig belangstellende agrariërs, loonwerkers en vertegenwoordigers uit het agrarisch bedrijfsleven en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Bodem pH

Leo Tjoonk, deskundige op het gebied van ruwvoeder bij Agrifirm, legde het belang van een goede pH of zuurgraad uit. Planten nemen voedingsstoffen beter op als de pH goed is en als er meer organische stof in de bodem aanwezig is. En in Drenthe, zo zei hij, heeft 25 % van de percelen een te lage pH. Bovendien kunnen de pH en het organische stofgehalte binnen een perceel sterk verschillen, terwijl boeren hun land vaak behandelen alsof het overal hetzelfde is. Het perceel krijgt overal evenveel bemesting en bekalking.

Student Luuk Heemskerk liet zien dat het onderzoek van de studenten het betoog van Tjoonk in grote lijnen bevestigt. De bodemscans op de percelen van de betrokken veehouders lieten grote verschillen in zuurgraad en organische stofgehalte zien. De grasopbrengsten die de studenten gemeten hadden, bleken inderdaad hoger daar waar de pH en het organische stofgehalte ook hoger was.

Specifiek bemesten

Dus zou de conclusie voor de veehouders eenvoudig zijn: de bodem gedetailleerd laten onderzoeken en daarnaar handelen. Maar zo’n onderzoek kost geld en verdienen we dat ook terug, vroegen de agrariërs zich af. “Dat is nou precies wat het vervolgonderzoek uit moet wijzen”, reageerden de studenten.

Aan de bij het onderzoek betrokken veehouders is het nu zaak om met hun bemesting in te spelen op de gegevens van de bodemscan, dus daar waar het niet nodig is, minder te bemesten en te bekalken en daar waar het wel nodig is meer. De studenten zullen dan vervolgens weer metingen verrichten en na enig rekenwerk zal dan blijken of deze maatregelen het gewenste effect hebben.

Het project Gebiedsspecifiek Bemesten is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven in de regio met als doel om duurzamer en met meer oog voor de omgeving voedsel te produceren. Het project wordt ondersteund door Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.

(Bron foto: Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe)