Nieuws

Grasraffinage loont

Gras bestaat voor 80 tot 90% uit water. Om de mineralen en eiwitten optimaal te benutten kun je gras raffineren. Je scheidt dan eiwit, mineralen en vezels dat je het efficiënter kunt inzetten als veevoer. Het levert financiële voordelen op, zo blijkt uit een praktijkonderzoek.

Het bedrijf Grassa is al langer bezig met grasraffinage. In 2006 werden de eerste testen uitgevoerd om de vele componenten uit gras als vezels, mineralen en eiwitten anders te benutten. De vezels in gras kun je benutten in de papier- en kartonindustrie. Ingekuilde grasvezels kun je ook inzetten als veevoer blijkt uit het rapport 'Grasraffinage en gebruik van grasvezel in de rundveevoeding'. De eiwitten kun je verwerken in het veevoer dat je als krachtvoer kunt benutten bij hoogproductieve koeien. En het mineralenconcentraat kun je als voeradditief of meststof inzetten.

Raffineren

Wil je die componenten scheiden, dan moet je het gras raffineren. Grassa ontwikkelde een methode. Hoe dat proces in zijn werk gaat, lees je in het dossier 'Casus Grassa' op Kennisnet Biobased Economy en het rapport 'Geraffineerd voeren: naar een sluitende mineralenkringloop door raffinage van lokaal geteeld veevoer'.

Tot voor kort bleef de vraag wat deze stap betekent voor het bedrijfsresultaat van melkveebedrijven. Veel groepen koeien krijgen nu soms te veel eiwit, met name het jongvee en koeien die droog staan, terwijl je voor andere groepen soms eiwit aan moet kopen. Je kunt de verschillende componenten, eiwitten en mineralen, specifiek inzetten bij koeien die het nodig hebben. Het rapport 'Verkenning mogelijkheden betere nutriënten benutting, en lagere kosten met GRASSA!' laat zien wat het effect is.

Voordelen

Uit een praktijkonderzoek op 7 bedrijven blijkt dat er financiële voordelen zijn, maar dat er grote verschillen zijn. De voordelen variëren van 8 tot 32 euro per ton verwerkt vers gras. Bij vier bedrijven is het voordeel groter dan 20 euro. De verschillen hebben te maken met de intensiteit van de bedrijven. Op minder intensieve bedrijven, waar meestal niet veel bijgekocht wordt, kun je met raffinage een betere benutting van de eiwitten en mineralen halen. Op intensieve bedrijven, die hun eigen ruwvoer al effectief inzetten, is minder winst te halen.

(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Gert-Jan Rodenburg)

Links

(2)