Nieuws

Gratis MOOC over Bodembeheer

Vanaf 10 mei kun je gratis deelnemen aan de door Wageningen University georganiseerde Massive Open Online Course (MOOC) Sustainable Soil Management. Je leert er wat je kunt doen om de bodem te beschermen.

Waarom is de bodem zo belangrijk? Hoe gaan we met de bodem om? En wat kun je doen om de bodem te beschermen? Daar gaat de Engelstalige cursus Sustainable Soil Management: Soil for life over. De online cursus is een inleidende cursus. Drie docenten, Dr. Coen J. Ritsema, Dr. Michel Riksen en Dr. Jerry Maroulis gaan in op duurzaam bodembeheer.

De bodem is kwetsbaar. Er liggen tal van bedreigingen op de loer, denk aan ontbossing, erosie, overbegrazing, verontreiniging en klimaatverandering. De cursusdocenten besteden aandacht aan die bedreigingen en mogelijke oplossingen. Naast technische aspecten gaan ze ook in op sociaaleconomische en politieke aspecten.

De cursus is gratis toegankelijk en duurt twaalf weken. Als vooropleiding volstaat een afgeronde middelbare schoolopleiding.

(Bron foto: Pixabay)