Nieuws

Green Deal voor natuurinclusieve landbouw in onderwijsprogramma

Natuurinclusieve landbouw moet een integraal onderdeel worden van het groene onderwijs. Dat is het doel van een nieuwe Green Deal waarover nu gesprekken gevoerd worden.

biodiversiteit van onze landbouwgronden gaat al jaren lang achteruit. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn belangrijke oorzaken. Decennia lang stonden in het teken van opbrengstverhoging in combinatie met kostprijsverlaging. Voor het behoud van ons voedselsysteem moeten we toe naar een duurzamer systeem, waarbij we meer aandacht hebben voor de kwaliteit van de bodem, natuur en biodiversiteit.

Green Deal

Met green deals wil de overheid de overgang naar een duurzame economie versnellen. Om op die manier initiatieven van (agrarische) bedrijven, groepen burgers, overheids- en kennisinstellingen een flinke duw in de rug te geven. Waar de innovatieve projecten tegen belemmeringen aanlopen, wil de overheid die wegnemen zodat de ontwikkeling van die projecten in een versnelling komt.

Op dit moment zijn instellingen voor groen onderwijs met de overheid in overleg over een mogelijke Green Deal. Naar verwachting is er in de tweede helft van 2018 meer bekend.(Bron: GroenPact )