Nieuws

Greenpeace wil ander bestrijdingsmiddelenbeleid

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een bedreiging voor de biodiversiteit, stelt Greenpeace. Boeren moeten daarom overschakelen op ecologische landbouw.

Het huidige gebruik houdt onaanvaardbare risico’s in voor de ecosystemen, stelt Greenpeace. De organisatie die onlangs het onderzoeksrapport ‘Europe's Pesticide Addiction’ uitbracht, vindt dat Europa verslaafd is aan landbouwgif.

Residuen

Zo meldt het rapport dat een kwart van de 471 bestrijdingsmiddelen die in Europa toegelaten zijn, de kritieke grenzen overschrijdt omdat ze moeilijk af te breken zijn in de bodem. Van 79 stoffen worden afgesproken waarden voor giftigheid voor waterorganismen overschreden. En door het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt 24,5 % van de kwetsbare en bedreigde soorten in de Europese Unie in het nauw gedreven.

De fruitteelt is een van de sectoren waar overschrijdingen plaatsvinden. In het rapport ‘Pesticide application as routine in EU apple production’, dat onlangs verscheen, meldt Greenpeace dat op 83% van de geteste appels die de organisatie in supermarkten kocht, residuen van bestrijdingsmiddelen werden aangetroffen. De helft van die middelen zijn schadelijk voor waterorganismen, bijen en andere insecten. De organisatie onderzocht monsters van 126 appels. 109 waren afkomstig uit de gangbare – niet-biologische – fruitteelt. In totaal werden er 39 stoffen aangetroffen.

Kritisch

De organisatie trekt forse conclusies. Het pesticidengebruik neemt de laatste jaren fors toe, zegt de organistie op haar website. ‘Steeds vaker worden gewassen overvloedig besproeid met een bonte verzameling pesticiden’. Maar Nederlandse cijfers (agrimatie.nl) geven een wat ander beeld te zien. De afzet van bestrijdingsmiddelen daalt en het middelengebruik schommelt. Zo neemt het gebruik in de glastuinbouw licht toe, maar de milieubelasting door het gebruik van de middelen gaat omlaag.

De Duitse organisatie IVA (Industrieverband Agrar) reageert zeer kritisch op haar website over de rapportage van Greenpeace: ‘Die campagne grenst aan consumentenmisleiding’. Zo wijst deze organisatie erop dat Greenpeace residuen op appels vond, maar dat ze verzwijgt dat geen overschrijding van de residunormen gevonden werd.

Greenpeace vindt het hoog tijd dat boeren – gesteund door de politiek en supermarkt – omschakelen naar ecologische landbouw.

(Bron foto: Pixabay)