Nieuws

Grip op aaltjes

De voor de landbouw schadelijke aaltjes zijn lastig te beheersen. Met de website aaltjesschema.nl kunnen telers grip krijgen op nematoden. Ze vinden er informatie over het herkennen en beheersen van aaltjes.

Aaltjes, nematoden of draadwormen zijn minuscule wormpjes die overal aanwezig zijn. In elke milliliter grond zitten zo'n 30 tot 40 aaltjes. Per vierkante meter bouwvoor zijn het er 4 tot 10 miljoen. Een klein deel van die aaltjes is schadelijk voor de landbouw. Ze veroorzaken bijvoorbeeld aardappelmoeheid of bietenmoeheid. Ze tasten de wortels van gewassen aan of brengen virussen over.

Kennis

Met de website aaltjesschema.nl wil Wageningen UR kennis en informatie over die aaltjes toegankelijk maken voor telers zoals akkerbouwers of groentetelers. Ze vinden er kennis over hoe je aaltjes kunt herkennen en beheersen. Die informatie is gebaseerd op onderzoek.

Wortelknobbels

Wortelknobbelaaltjes bijvoorbeeld (Meloidogyne) behoren tot een groep van schadelijke aaltjes die in suikerbieten schade kunnen veroorzaken. Bij aantasting verschijnen kleine knobbeltjes op de wortels van de plant en de planten blijven achter in groei. Maar een goede diagnose is lastig, zo is te lezen in een vakbladartikel over wortelknobbelaaltjes, omdat er verschillende soorten zijn die in bieten voor kunnen komen. Omdat elke soort een andere waardplantenreeks heeft, is het belangrijk te weten met welk aaltje je te maken hebt. Zo kun je bij aantasting door het noordelijke wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) beter graan of gras als voorgewas telen, maar bij het graswortelknobbelaatlje (M. naasi) juist niet.

Aaltjesschema

Om exact te weten welke aaltjes in een gewas voorkomen is grondonderzoek nodig. En met aaltjesschema.nl kan een teler precies zien welke teeltmaatregelen hij moet nemen. Na het invullen van de gewassen en grondsoort, levert de site een schema als pdf met informatie over soorten aaltjes, schadelijkheid en de kans op toename van de soort. De soortbeschrijvingen in de pdf zijn aanklikbaar en geven aanvullende informatie of schadebeelden. Een rechtstreekse link naar Groen Kennisnet geeft toegang tot relevante publicaties over de soort.

Aanvullende informatie over aaltjes is te vinden op de website Aaltjeskalender of - uiteraard - in Groen Kennisnet.


(Bron foto: NVWA (Plantenziektenkundige Dienst)