Nieuws

Grip op geld in glastuinbouw

EHEC-crisis, Russisch invoerverbod op groenten en fruit, druk op rendementen; het zijn kritische tijden voor de glastuinbouw. En ondanks dit, of juist als bijgevolg, zijn banken extra kritisch.

Onder Glas belicht in vier artikelen hoe het ervoor staat, onder meer in de relatie bank-glastuinbouw, en hoe glastuinbouwers meer grip op geld kunnen krijgen. In sommige gevallen gaat dat samen. Zo zijn er banken die proberen om glastuinbouwers naar betere tijden te loodsen. Dit doen zij met de leerpunten die de crisis heeft opgeleverd en door aan te sturen op verbetering van zelfkennis onder telers en verbetering van de bedrijfskundige vaardigheden van telers. Zie het artikel Self assessment, maatprogramma's en coaching geven telers handvatten.

Marketing en innovatielessen

Nog meer handvatten geeft 'de grootste bank in de glastuinbouw' in het artikel 'Een scherpe focus op afzet en marketing blijft noodzakelijk'. Telers zouden meer aandacht moeten hebben voor vraaggerichte afzet, marketing en promotie. Dit biedt, meldt Onder Glas, zicht op hechtere handelsrelaties, betere bedrijfsresultaten en een gezondere financiële balans. Uit het artikel Innovatie pas opschalen nadat deze zich op kleine schaal heeft bewezen, blijkt dat niet alleen de economische crisis zich leent voor het trekken van lessen. Onder Glas: 'In het verleden mislukten innovaties regelmatig, omdat ze te snel van de onderzoeksfase in de praktijk terechtkwamen'. In dit artikel wordt stilgestaan bij de kennis die -qua financiering- is opgedaan in innovatieprojecten

Moderne en alternatieve financiering

Niet alleen glastuinbouwers zouden bij zichzelf, de markt en het verleden te rade moeten gaan, LTO Glaskracht probeert de banken ook in beweging te brengen in een bepaalde richting. Door de huidige financieringsvormen zouden glastuinbouwers aan slagkracht verliezen. Denk aan bedrijven, en dat zijn er nogal wat, die onder bijzonder beheer terechtkomen. 'De bank kijkt in die gevallen constant mee. Dan wordt het heel lastig ondernemen; zodra er wat geld binnenkomt, wil je dat in het bedrijf aanwenden, maar onder bijzonder beheer vloeit het vaak naar een extra aflossing', is te lezen in het artikel Oplossing financieringsproblematiek ligt in rendementsverbetering.

LTO, zo meldt Onder Glas, ziet ruimte voor verlichting. 'Het is ook tijd voor modernisering bij de borgstellingen. Soms kan alternatieve financiering uitkomst bieden'.


(Bron foto: Pixabay)