Nieuws

Groei melkveehouderij alleen als de basis goed is

Veel melkveehouders willen groeien omdat ze denken dat dat goed is. Toch moet je je afvragen of het zin heeft. Een goede rentabiliteit en liquiditeitspositie zijn belangrijke basisvoorwaarden.

Veel melkveehouders willen groeien, schrijft vakblad Veeteelt. Ze willen dat omdat ze denken dat het goed is: 'Groei moet, groei is goed'. Bedrijfsadviseur Andries-Jan de Boer zegt in het artikel 'Groeien: alleen voor beste 25 procent' dat er ook wel een kern van waarheid zit in die gedachte. Gemiddeld genomen staan grotere bedrijven er beter voor, zegt hij, ze hebben een beter toekomstperspectief. Toch vindt hij dat je je moet afvragen of groeien wel past bij ieder bedrijf. Ga je na de groei wel meer verdienen of krijg je minder werk bijvoorbeeld?

Financiële positie

Als je besluit dat je wilt groeien, zijn twee zaken van belang, zo legt De Boer uit: de rentabiliteit en liquiditeitspositie. Wat verdien je aan extra liters melk? En kun je het betalen? De Boer ziet dat er bedrijven zijn met een goede financiële positie, maar er zijn er ook veel die noodgedwongen aanmodderen. Ze werken hard maar verdienen weinig. Specialist Vic Boeren van DLV schat dat je 25% van de bedrijven tot de goed draaiende bedrijven kunt rekenen.

Kostprijs

De technische resultaten op het bedrijf zijn de basis bij de aanvraag van een financiering. Als die uitgangssituatie niet goed is, rekent de groei nooit rond. Het belang van een goed saldo draaien is nog belangrijker dan in het quotumtijdperk. De kosten zijn nu hoger en investeringen zorgen ervoor dat de kostprijs omhooggaat, zeker als je extra personeel nodig hebt. Daarnaast moet je voldoende grond hebben.

Groei

Douwe van der Meer is een van de melkveehouders die er voor koos om te groeien. Hij bouwde een nieuwe stal met 280 ligplaatsen. Het aantal koeien steeg het afgelopen jaar met 80 stuks en het aantal hectares nam ook toe. Door de komst van de fosfaatrechten heeft hij zijn bedrijfsvoering wel wat aangepast. Zo fokt hij geen jongvee meer op. Alle fosfaatrechten gebruikt hij voor melkkoeien.

Stap terug

Maar een andere melkveehouder - hij wil anoniem blijven - besloot een stap terug te doen. Hij verkocht zijn bedrijf van 160 koeien. Elders begon hij opnieuw door een bedrijf met 95 koeien te kopen. Hij merkt dat hij nu preciezer kan werken met meer aandacht voor de koeien en de bodem. Hij probeert met minimaal gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen een goede opbrengst te halen.’

Met het oog op de toekomst is het belangrijk voldoende ruimte in de financiering te houden. Zeker, omdat er over de toekomst is geen politieke duidelijkheid is. Er hangen een aantal zaken boven het hoofd van melkveehouders zoals CO₂-reductie, ammoniak, klimaatneutraal produceren en dierenwelzijn

(Bron foto: Shutterstock)