Nieuws

Groei van de Europese biobased industrie

Geld - nattanan23 via Pixabay
Bron foto: nattanan23 (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    biobased economy
  • Interessant voor
    beleidsmedewerkers, biobased professionals
Bekijk de bronnen
Het rapport “European Bioeconomy in Figures 2008 – 2019” is beschikbaar. Het eerste rapport in deze reeks werd voor het eerst gepubliceerd in 2016 en toont de macro-economische effecten van de bio-economie, zoals omzet en werkgelegenheid.

Resultaten

Deze jaarlijkse update van het rapport van het Nova-Instituut in opdracht van Biobased Industries Consortium over de biobased industrieën in Europa laat zien dat, ondanks belangrijke wijzigingen in de beoordeling van dit jaar als gevolg van de Brexit, de biobased industrieën blijven groeien.

De totale bijdrage van de biobased industrie aan de bio-economie van de EU bedroeg volgens de gegevens in Eurostat in 2019 meer dan 814 miljard euro. Dit is een stijging van 34 miljard euro (+4%) ten opzichte van 2018, ondanks het feit dat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de scope is gehaald. Uit een analyse van de Eurostat-gegevens van 2019 blijkt dat de omzet van de gehele bio-economie (inclusief voedingsmiddelen en dranken en de primaire sectoren van land- en bosbouw) iets meer dan 2,4 biljoen euro in de EU-27 bedraagt.

Hoewel het VK niet langer in de laatste cijfers is opgenomen, bleef de omzet van de EU op het gebied van bio-economie stabiel. Dit is een stijging van ongeveer 25% sinds 2008.

Chemische sector

De cijfers voor 2019 voor de biobased chemische industrie (inclusief kunststoffen) laten een omzet zien van ongeveer 48 miljard euro (exclusief VK). Dit is een daling ten opzichte van de 54 miljard euro (inclusief VK). Het biobased aandeel is gegroeid, van 13,4% in 2018 naar ongeveer 13,8% in 2019.

Naast het biobased aandeel voor productiewaarde in de chemische sector bevat het rapport van dit jaar ook het biobased aandeel van de chemische sector voor productievolume. Volgens onze analyse bedraagt het biobased aandeel van het productievolume van het organische deel van de chemische sector 9% in 2019, een stijging van 6,8% in 2008. Deze cijfers tonen aan dat het vaak gecommuniceerde aandeel van 10% organische koolstof in de chemische sector een redelijke schatting is. Ook is het biobased koolstofaandeel in de chemische sector is hoger dan doorgaans door de petrochemische industrie wordt gerapporteerd.