Nieuws

Groei van stadslandbouw in Almere

De groei van het aantal stadslandbouwinitiatieven in Almere verloopt sinds 2010 explosief, aldus onderzoekers. Op 1 januari 2018 telde Almere 140 initiatieven, zo blijkt uit een inventarisatie. Het betreft vooral kleinschalige initiatieven in de stad.

Stadslandbouw kent veel vormen. Je kunt denken aan buurtmoestuinen, voedselbossen, schooltuinen, stadsboeren, horecaondernemingen of voedselcoöperaties. De opstellers van het rapport 'Stadslandbouw in Almere' verstaan onder stadslandbouw alles wat deel uitmaakt van het lokaal voedselweb. Het gaat daarbij om de productie, verwerking of distributie van voedsel. De term voedselweb houdt in dat het om veel onderlinge netwerken gaat, en dat is wat de opstellers van het rapport in Almere ook tegenkomen.

140 initiatieven

Het rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van de Stadslandbouw in Almere op 1 januari 2018. Het is een update van een eerder rapport uit 2015. Op 1 januari 2018 zijn er in Almere 140 initiatieven op het gebied van stadslandbouw. De toename van het aantal initiatieven is vooral na 2010 aldus het rapport. Het gaat dan vooral om kleinschalige initiatieven in de bestaande stad en in veel mindere mate om initiatieven op meso- of macroniveau. De meeste initiatieven zijn niet commercieel.

Ruimte voor stadslandbouw

Dat er zoveel ruimte is voor stadslandbouw in Almere heeft iets te maken met de meerkernige opzet van de stad. Er is veel ruimte voor stadslandbouwintitatieven. De eerste initiatieven zag je al in het begin van de jaren '80. De meeste initiatieven zijn vrij kleinschalig en vind je in de bestaande stadskernen. Er zijn enkele grootschalige stadslandbouwinitiatieven in Almere. Daarnaast is er wel een flink aantal middelgrote initiatieven.

Educatie

Motieven waarom mensen beginnen met stadslandbouw zijn heel divers. Het kan variëren van samenwerken met buren in een buurtmoestuin tot het realiseren van een commerciële stadslandbouwonderneming. Naast voedselproductie is recreatie een belangrijke functie die stadslandbouw in Almere vervult. Andere functies van stadslandbouw kunnen het beheer van de openbare ruimte, sociale cohesie en educatie zijn. Juist stadslandbouw leent zich bij uitstek voor educatie rondom landbouw, voeding en gezondheid.

(Bron foto: WUR)