Nieuws

Groeiende belangstelling teelt suikerbieten

Met het wegvallen van Europese suikerquotering staan suikerbieten volop in de belangstelling. Voor een optimale opbrengst is kennis nodig over rassen, teeltomstandigheden en bewaring van bieten. Het teeltseizoen is begonnen.

Suikerbieten staan in de belangstelling, meldde NOS op 10 januari. Door het vervallen van de suikerquotering mogen akkerbouwers meer suikerbieten telen. Vakblad Grondig schreef er vorig al jaar over in het artikel 'Bietenareaal gaat groeien'.

Toename areaal

Adviesbureau Adama Agricultural Solutions meldt dat het Nederlandse suikerbietenareaal in 2015 met 58.440 hectare een laagterecord bereikte. Het bureau baseert zich op cijfers van de CBS-landbouwtelling. In 2016 nam het areaal met 20,8 procent toe tot 70.570 hectare; een stijging met 12.130 hectare. In 2017 komt het areaal suikerbieten uit op 84.500 hectare. Dat is een toename van 19,7 procent ten opzichte van 2016.

Het Vlaamse Vakblad Management&Techniek besteedt in het dossier 'Rendement van suikerbieten verhogen' met twee artikelen aandacht aan de suikerbiet. Hoe optimaliseer je opbrengsten? Welke ziekten spelen een rol? Welke rassen doen het goed? En hoe bewaar je suikerbieten het best?

Rassenproef

In het eerste artikel 'Stijging in productiviteit stagneert in rassenproeven' beschrijft het vablad de meerjarige rassenproef die Het Koninklijk Belgisch Instituut ter verbetering van de Biet uitvoert. Het onderzoeksinstituut zaait verschillende rassen uit op verschillende proefvelden en verzamelt gegevens.

Bieten zaai je gewoonlijk na 1 maart. Vorig jaar zaaiden de onderzoekers de bieten tussen 20 en 25 maart. Daarna kregen de bieten het zwaar te verduren door zware voorjaarsregens of structuurbederf van de bodem, zo blijkt uit het artikel. In juni kwamen er nog zware buien overheen. Door deze tegenslagen kregen de jonge planten soms te maken met ziekten zoals de bodemziekte Aphanomyces die wortelbrand veroorzaakt. Een ander probleem dat optrad, was de bladvlekkenziekte Cercospora.

Opbrengsten

Ondanks de tegenslagen werden er goede opbrengsten gehaald van 85 tot 110 ton bieten per hectare. Bovendien was het suikergehalte met gemiddeld zo'n 18,5% goed. In proef verzamelden de onderzoekers naast de opbrengstcijfers ook andere gegevens zoals de gevoeligheid voor ziekten als Cercospora of Rhizoctonia of de schietgevoeligheid.

Bewaring

Een tweede artikel 'Bewaring van bieten' besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van die daarbij van belang zijn: Wat waren de rooiomstandigheden? Hoe zit het met de bewaartemperatuur? Hoe zit het met aantastingen van schimmels die de kwaliteit kunnen beïnvloeden? Voor bewaring wordt het begrip graaddagen geïntroduceerd. Is de bewaartemperatuur op een dag 15°C, dan telt die dag mee voor 15 graaddagen. In het bewaaronderzoek werd gekeken hoe de bieten er uit zagen na 350 graaddagen.

Voor een goede bewaring met je beschadigingen tijdens het rooien zoveel mogelijk voorkomen, Zorg dat de valhoogte van bieten niet te groot is. Als je moet rooien tijdens natte weersomstandigheden, moet je aanhangende grond zoveel mogelijk proberen te verwijderen.

(Bron foto: Shutterstock)