Menu
Nieuws

Groeiende belangstelling teelt suikerbieten

Met het wegvallen van Europese suikerquotering staan suikerbieten volop in de belangstelling. Voor een optimale opbrengst is kennis nodig over rassen, teeltomstandigheden en bewaring van bieten. Het teeltseizoen is begonnen.

false