Nieuws

Groeiende belangstelling voor venkel

Italië is met een areaal van 18.000 hectare de belangrijkste producent van knolvenkel. In Vlaanderen wordt zo'n 140 hectare geteeld en dat areaal groeit. Ook in Nederland is er belangstelling voor deze anijsachtige groente.

Venkel komt oorspronkelijk uit Azië. De naar anijs smakende groente is een bron van vitamine C die al bekend was bij de Grieken en Romeinen. Na Italië, waar rond 18.000 hectare knolvenkel wordt geteeld, zijn Duitsland (420 hectare) en Frankrijk (400 hectare) belangrijke producenten. In Vlaanderen groeit de belangstelling voor venkel. In 15 jaar tijd is het areaal verdubbeld tot 140 hectare, meldt Vakblad Management&Techniek in het 'Dossier Venkel'.

Venkelknollen

Je kunt niet alle rassen telen. Voor sommige rassen die het in Italië goed doen, zijn in Noordwest-Europa de dagen in de zomer te lang. Telers richten zich bij de teelt vooral op de versmarkt. Van de 140 hectare in Vlaanderen, is 120 hectare voor de versmarkt en 20 hectare voor industriële verwerking. De Vlaamse versmarkt vraagt venkelknollen die 500 gram per stuk wegen. De Nederlandse telers hebben een iets lager streefgewicht: 400 gram.

Teelttips

Het vakblad noemt in het het dossier een aantal praktisch teelttips. Naast een juiste rassenkeuze, moet je zorgen dat jonge planten direct na het uitplanten snel wortelen. Zo nodig moet je 's avonds beregenen. En venkel heeft niet veel stikstof nodig, maar wel een ruime kalium- en magnesiumvoorziening. Venkeltelers Geert en Els van der Steen uit Londerzeel laten daarom altijd een bodemanalyse uitvoeren. Koen en Patrica De Vlaeminck, die ook venkel telen, besteden veel aandacht aan het plantwerk. Dat is precisiewerk, aldus De Vlaeminck. Ziekten en plagen zijn er ook, vooral vraat van hazen en konijnen kan een probleem vormen, weet Van der Steen. Daarnaast zijn er bladluizen en schimmelziekten als sclerotinia, botrytis en cercospora.

Mini-venkel

Ook in Nederland wordt venkel geteeld. Uit cijfers van CBS blijkt dat het Nederlandse areaal in 2014 186 hectare besloeg. Veel informatie vind je op de site Venkel.nl. In een filmpje voor Greenport Venlo vertelt venkelteler Joop Litjens uit Leunen waarom hij mini-venkel teelt. Mini-venkel is een kleine versie van de normale versie, met een veel puurdere smaak, aldus Litjens.

(Bron foto: Pixabay)