Nieuws

Groeiende landbouwexport

De landbouwexport is in 2017 gegroeid met 7% naar 91,7 miljard euro, zo blijkt uit een rapport van CBS en Wageningen Economic Research (WUR). Bijna een vijfde van de totale Nederlandse goederenexport betrof landbouwgoederen. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur.

De omvang van de Nederlandse landbouwexport, 91, miljard euro, heeft in 2017 een recordhoogte bereikt, meldt het rapport 'De Nederlandse landbouwexport 2017' dat op 19 januari verscheen. De omvang van de export is in 2017 met 7% gegroeid. Het merendeel, 78%, betrof export naar de EU-landen. Duitsland is met een aandeel van 25% de grootste afnemer, maar de groei van de export naar dit land (5%) was maar bescheiden. De export naar België en Frankrijk nam sterker toe met respectievelijk 11% en 13%. De export naar het Verenigd Koninkrijk groeide maar weinig (2%). Dat zou mogelijk met de naderende Brexit te maken kunnen hebben.

Productgroepen

Van de exportproducten was het aandeel aardappelen, groenten en fruit (AGF) het grootst (12,1 miljard euro). Daarnaast namen de producten uit de groepen bereide producten voor menselijke consumptie, dieren en vlees, sierteelt en zuivel en eieren een substantieel aandeel in. Op de website van Agrimatie.nl kun je per product inzicht krijgen in de exportcijfers. In omvang groeiden de productgroepen zuivel en eieren (+21%), dieren en vlees (+7%), en oliën en vetten (+16%) het sterkst.

Wereldschaal

De export van landbouwgoederen maakt ongeveer een vijfde deel (19,4%) uit van de totale Nederlandse goederenexport. Een deel van die export (28%) betreft landbouwgoederen die na enige bewerking eerder zijn ingevoerd. Het grootste deel, 72% is van Nederlandse makelij. Op wereldschaal is Nederland toonaangevend als het om export van landbouwgoederen gaat. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur, daarna volgen landen als Duitsland, China, Brazilë en Frankrijk.

In een Kamerbrief van 19 januari stelt landbouwminister Carola Schouten dat de Nederlandse landbouwexpoert van mondiale betekenis is: 'De wereldbevolking groeit en vraagt om steeds meer veilig en duurzaam eten. Nederland kan hierin veel betekenen, omdat we sterk ontwikkelde landbouwkennisin huis hebben. We ontwikkelen en exporteren slimme landbouwtechnieken over'.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(6)