Nieuws

Groeiende vraag naar biologisch plantgoed

Een meerderheid van gemeenteraad Den Haag wil dat de gemeente alleen nog maar biologisch plantmateriaal inkoopt. Maar kan dat ook? Dat wordt lastig, denkt de sector.

Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren wil een meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag dat de gemeente alleen nog biologische planten, bloemen en bollen inkoopt. Het college van B&W moet dit jaar nog een plan bedenken om de overstap te realiseren. En er zijn meer gemeenten die die ambitie hebben, Amsterdam en Heemstede bijvoorbeeld, zo meldt vakblad Boom in Business in het artikel 'Markt biologische planten is nog niet volwassen'.

Beperkt biologisch

De gemeenteraad denkt dat de overstap leidt tot een impuls voor de biologische bloemen-, bollen- en plantenteelt. Telers hebben wel aandacht voor duurzame teelt, maar produceren nog maar op beperkte schaal biologische producten. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat ongeveer 1% van alle boomkwekerijen (33 bedrijven) biologisch kweekt. En voor biologische bloembollen is dat aandeel minder dan 1%.

Verduurzaming

In alle teeltsectoren is verduurzaming van de teelt wel een actueel thema. Zo hebben bollentelers gewerkt aan de introductie van het Milieukeur Bloembollen en is er een groeiende belangstelling voor biologische producten. Biobol, een kwekersvereniging van biologische bloembollenkwekers, bevestigt dat de de vraag naar biologische bloembollen stijgt. Bij Biobol zijn momenteel zes kwekers aangesloten, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat de teelt van biologische bloembollen de laatste jaren daalt.

Groei

Tussen 2011 en 2014 is het areaal biologische bloembollen gedaald van 19,07 hectare (zo’n 0,08% van de totale oppervlakte) naar 14,01 ha (0,06%). De teelt van biologische bomen en vaste planten in open grond groeide van 68,80 ha, verdeeld over 16 bedrijven in 2011 (0,4% van de totale oppervlakte), naar 85,23 ha, verdeeld over 33 bedrijven (0,5% van de totale oppervlakte). En het aandeel biologische bomen en vaste planten in de teelt onder glas steeg van 0,37 ha, verdeeld over 4 bedrijven in 2011 (0,07%), naar 0,98 ha, verdeeld over drie bedrijven in 2014 (0,2%).

Overstap

Of de gemeente Den Haag ineens over kan stappen op puur biologisch inkopen is maar de vraag. Biologische bollenkweker Jan Huiberts denkt dat dat niet kan. Ook Martien Mantje, directeur bij boomkwekerij Udenhout, heeft zo zijn twijfels of boomkwekers kunnen voldoen aan een plotseling stijgende vraag. Teelttechnisch is het voor sommige gewassen lastig, bovendien is het logistiek ingewikkeld om naast het reguliere sortiment ook biologische producten aan te bieden. Willen kwekers overstappen, dan moeten er goede afspraken gemaakt worden over de inkoop.

(Boomkwekerij, bron foto: Thinkstock)